Politik för dummies

Utvalda foto: Vaxdocka av en politiker | © Pixabay

Inför det kommande delstatsvalet i Bayern positionerar professionella politiker sig mer och mer. Diken grävs och pinnar slås in. Kakofonin av vad som förmodligen är de "avgörande partierna" i Bayern - AfD och CSU - som blir alltmer utspridda på internet gör väljarna mer förvirrade från dag till dag: vem vill ha en annan "slutlig lösning" och vem har mer problem med demokratiska processer? Frågor framför frågor! Så här är min lilla hjälp för att bättre skilja mellan dessa två relevanta parter.

På CSU är det god sed attTio budord" inte att följa. AfD känner inte till "de tio budorden".

På CSU, "Sju dödssynder” till en vanlig partikonferens som en självklarhet. Du kan höra det på AfD Helene Fischer.

I övrigt kan inga signifikanta skillnader fastställas.

Jag önskar mina bayerska landsmän all framgång i valet!

"Vi har kommit till en punkt där det är lojalitet att göra motstånd och förräderi att underkasta sig."

Carl Schurz, State Rights and Byron Paine, Albany Hall, Milwaukee (23 mars 1859)