Du ska inte

De tio budorden

Postfoto: exempelbild | © Pixabay

De tio budorden Martin Luthers Liten katekes. När det gäller att räkna buden finns det olika traditioner inom judendomen och i de kristna kyrkorna. Den version som återges här följer den lutherska och romersk-katolska traditionen.

En annan räkning sker där avbildningsförbudet - "Du ska inte göra någon graverad bild" - anges som andra budordet, som i den anglikanska, reformerta och ortodoxa traditionen. Där förstås då det ”nionde” och ”tionde” budet som ett bud.

Det första budet

Jag är Herren din Gud. Du skall inte ha andra gudar än mig. 

Det andra budet

Du ska inte använda Herrens, din Guds namn, förgäves. 

Det tredje budordet

Du skall helga helgdagen. 

Det fjärde budordet

Du bör hedra din far och mor. 

Det femte budordet

Du ska inte döda. 

Det sjätte budet

Du skall inte begå äktenskapsbrott. 

Det sjunde budet

Du ska inte stjäla. 

Det åttonde budet

Du ska inte vittna falskt mot din nästa. 

Det nionde budet

Du skall inte begära din nästas hus. 

Det tionde budordet

Du ska inte begära din nästas hustru, tjänare, tjänarinna, boskap eller något som din nästa har.

#tio kommandon


"De bröt alla kommandon. Kan de få mer?"

Mose till Gud dagen efter

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.