subventioner

Postfoto: Ett räddningspaket av subventioner | © Shutterstock

Den som fortfarande håller fast vid missuppfattningen att subventioner hjälper behövande i vårt samhälle bör titta närmare på våra politikers agerande den senaste tiden.

Det ska finnas upp till 9 000 euro i statsbidrag vid köp av en elbil eller en förbränningsmotor med alibi-elmotor. Och därför är det inte förvånande att alla fordon av denna typ nu kostar drygt 10 000 euro mer än tidigare. Och så betalar en köpare mer för ett sådant fordon än om det inte fanns några statliga subventioner och dessutom betalar han motsvarande subventioner utöver det, precis som alla icke-köpare. I själva verket är detta "befordran av bilister" återigen en omfördelning från botten och upp, en kundkretspolitik av det mest perfida slaget.

Och så är det inte konstigt att du betalar lika mycket för ett antikt litet fordon med elmotor som du gör i USA för en Ford elbil, som också ska kunna försörja ditt eget hushåll med el för upp till tre dagar.

Ett annat aktuellt fall är bränslerabatten, som vi alla betalar genom bortfall av skatteintäkter och de som måste fylla på ytterligare genom motsvarande höjda bränslepriser. Ergo också en kundkretspolicy av värsta sort.

Det är därför vi äntligen måste erkänna att oavsett var staten ingriper med subventioner eller transfereringar av alla slag, så omfördelar den alltid bara vår rikedom och berövar därigenom de som inte har någon rikedom möjligheten att uppnå sådana själva.

Vinnarna av denna omfördelning är aldrig de som faktiskt är i nöd, utan bara de som beslutsfattarna "har i fickan". Beslutsfattarnas uppgift är att se till att de rätta och viktiga personerna i vårt samhälle kan fortsätta att maximera sina vinster, varvid de "fördärvade" beslutsfattare inte bara låter folket fira sitt "sociala samvete", utan också själva berika dig själv samtidigt.


"Välfärdssystemet och andra typer av statliga program gör är att betala människor [och företag] för att misslyckas. I den mån de misslyckas, får de pengarna; i den mån de lyckas, även i måttlig utsträckning, tas pengarna bort."

Thomas Sowell, Milton Friedmans tv-serie "Free to Choose" (1980)

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med * märkt