medborgarpengar

5
(1)

Postfoto: Sedlar | © Pixabay

Den nya regeringens koalitionsavtal ägde rum redan nämnt här i bloggen i relation till Europa. Som verkställande direktör för det diakonala sociala företaget Aufbaugilde Heilbronn är jag också intresserad av de punkter som till exempel handlar om "medborgarinkomst".

Därför ger jag i detta blogginlägg en kort klassificering av uttalandena i den nya regeringens koalitionsavtal i avsnittet "Hartz IV / Medborgarbidrag" (sidan 75). Medborgarnas inkomster nämns redan i ingressen till avtalet: "Vi ersätter grundtryggheten med ett nytt medborgarbidrag så att individens värdighet respekteras och socialt deltagande främjas bättre."

Här är mina fyra punkter:

Vad är bra?

Grundidén med ett medborgarbidrag är att välkomna, men lite är känt om innehållet. För detta ändamål måste nödvändiga lagändringar inväntas och utvärderas.

Att göra kostnaderna för boende mer rättssäkra är försenat, liksom det faktiska antagandet om kostnaderna för boende (särskilt om det finns tillräckligt med bostadsyta).

Den offentligt finansierade arbetsmarknaden ska vara öppen, vilket gör det möjligt för långtidsarbetslösa att delta på permanent basis.

Det är också glädjande att stödet i första hand ska ges genom utbildning och vidareutbildning, istället för medling i eventuellt låglöneområden till varje pris.

Vad är kritiskt?

Hartz IV utvecklades som en tillfällig lösning. Långtidsarbetslösheten bör övervinnas snabbt. Det saknas drivkraft och förslag till en integrerad arbetsmarknadspolitik för hur långtidsarbetslösheten kan minska på lång sikt. Det är ännu inte klart hur den planerade omstruktureringen av "råd i ögonhöjd" kommer att genomföras.

Vad saknas?

Enligt koalitionsavtalet verkar en förändring av termen vara prioritet, det finns inga igenkännliga ansträngningar för att höja standardtaxan, vilket den federala författningsdomstolen hade varnat. Inte ens inflationsersättning finns i koalitionsavtalet. Detta förbättrar inte försörjningen på något sätt.

Lättnad för förstagångsmottagare av Hartz IV

Fristen är verkligen en lättnad för personer som ansöker om grundtrygghet för första gången. Efter 24 månader är tillgångar och bostadsägande inte längre skyddade – enligt koalitionsavtalet. Här behövs bättre lösningar för att komma ur strömförsörjningen.

Pandemin har tydligt visat att en förenklad ansökningsprocess är till hjälp för alla.


Kontakt till byggnadsgillet Heilbronn gGmbH

Byggnadsgillet Heilbronn gGmbH

Hans-Rießer-Strasse 7
74076 Heilbronn

Telefon: +49 7131 770 0
E-post:    info@baugilde.de

Information om Heilbronn Construction Guild gGmbH

den Byggnadsgillet Heilbronn gGmbH är ett diakonalt socialt företag och är sedan många år verksamt inom områdena hemlöshetshjälp, arbetslöshetshjälp, missbrukshjälp och skuldrådgivning samt inom områdena utbildning, utbildning, kvalificering och placeringsinriktat vikariat.


Bygggillet har jag känt sedan min ungdom, då vänner hittade sin plats på "första arbetsmarknaden" genom bygggillet. Hannes Finkbeiner Jag lärde känna varandra bättre när jag återvände till Heilbronn, eftersom vi blev grannar och kunde tillbringa en underhållande timme eller två tillsammans.

Så jag är nu mer än glad att han nu också skriver inlägg på denna blogg.

Hur användbart var det här inlägget?

Klicka på stjärnorna för att betygsätta inlägget!

Genomsnittligt betyg 5 / 5. Antal recensioner: 1

Inga recensioner ännu. Du kan också kommentera detta inlägg nedan.

Jag är ledsen att inlägget inte var till hjälp för dig!

Låt mig förbättra det här inlägget!

Hur kan jag förbättra det här inlägget?