demokratifråga

Postfoto: exempelbild | © Pixabay

En bieffekt av det ryska anfallet mot hela Ukraina och det ytterligare akuta hotet om bl.a. B. Republiken Moldavien av Ryska federationen är att stormavdelningarna för västtyska partier från det mer vänsterkantade spektrumet i allt högre grad är angelägna om att förneka demokratin till Amerikas förenta stater.

Faktum är att utan modig användning av Joe Biden, som mobiliserade alla amerikanska styrkor och medel för att återigen rädda de fria européerna, borde vi redan ha gjort mycket stora eftergifter till Ryska federationen och åtminstone även offrat de baltiska staterna; men EU skulle förmodligen ha omvandlats till en postsocialistisk annex till Ryska federationen. 

Det finns många tecken på detta, t.ex. B. har sig själv Marine Le Pen framför allt i dagens valrörelse, ökat samarbete med Vladimir Putin och krävde en avgång från USA. Gerhard Schröder och Victor Orban har länge varit ivriga beundrare av denna diktator, och till och med de officiella representanterna för SPD duckar bara lite för att inte öppet visa upp sina annars goda relationer med den ryska diktaturen.

Och även i de mer borgerliga partierna finns det många ”Putinförstå”, vilket de senaste åren har gjort att det har funnits en tvärpolitisk förståelse för all rysk aggression med dess många mord. Välmenande skulle man kunna hävda att förväntningarna om att få billig olja och gas från Ryssland allvarligt har begränsat inte bara ens förståelse av mänskliga rättigheter, utan också av demokrati.

Men om du säljer dina tillgångar för gas och olja borde du inte bli förvånad om du en dag vaknar upp i en diktatur.

Men tillbaka till anklagelserna som nu alltmer riktas mot USA: ”Senast sedan Donald Trump Det är helt klart att USA inte längre är en demokrati.” Vi kunde alla bevittna hur denna president röstades bort efter fyra år.

Detta räknas dock inte, eftersom man nu gärna pratar om USA:s välkända gerrymandering och det faktum att USA försöker hålla oönskade väljare borta från valurnan. Båda dråpsargumenten i den västtyska vänsterns ögon att USA inte längre är en demokrati. Vad försöker dessa damer och herrar uppnå med detta just nu?

Försöker vi få oss att tro att Putin är på ett korståg för att befria Europa från de amerikanska antidemokraterna?

Men oavsett det, ja, USA har problem med demokratiförståelsen bland några av sina medborgare!

Men är det så mycket bättre för oss? Är inte att peka finger åt andra bara ett sätt att undertrycka dina egna problem?

Även här omorganiseras valkretsarna ständigt och jag minns fortfarande mycket väl hur SPD efter en sådan omorganisation fick sin chans och firade sig själv för detta tråkiga arbete med att omorganisera valkretsen. Vad är skillnaden mot "gerrymandering"? Man skulle kunna se på dessa valkretsförändringar i vårt land ur denna synvinkel.

Och nyligen ändrades vallagen i Baden-Württemberg, och initiativtagarna tvekade inte att förklara att de ville motverka att väljarna röstade annorlunda än partierna skulle önska och därför måste justeras genom denna reform.

Ännu värre, i de senaste valen i Heilbronn, avgav mindre än 31 procent av de röstberättigade, inklusive hela delar av samhället, sina röster.

Och märker man dessutom hur dessa väljargrupper medvetet utesluts av partierna, så är vi nog lite längre fram än USA. Denna uteslutning existerar, annars skulle aktiva partimedlemmar i dessa grupper inte beskriva sig själva som deras partis "kvotturk" eller "alibiturk".

Ett annat tecken på vårt eget demokratiska underskott är att medborgarna under mycket lång tid upprepade gånger har krävt ”mer demokrati”, ”mer medborgardeltagande”, ”mer transparens” eller till och med ”mer direkt demokrati”.

Därför råder jag dessa partitroll, särskilt i dagsläget, att inte peka finger åt andra, utan att arbeta i sitt eget parti för att demokratin ska bli bättre igen – så länge vi fortfarande har en chans.

Marine Le Pen kunde redan i kväll se till att vi snart inte längre har en chans att göra det. Och om hon inte lyckas kommer det att finnas andra politiker här i Europa och även i Tyskland som inte tar lång tid att fråga efter de nya guvernörerna i Vladimir Putin att bli.


"Anti-intellektualismens stam har varit en ständig tråd som slingrat sig genom vårt politiska och kulturella liv, närt av den falska föreställningen att demokrati betyder att 'min okunnighet är lika bra som din kunskap'."

Issac Asimov, En okunnighetskult, Newsweek (21 januari 1980)

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med * märkt