arbetspolitik

Inläggsfoto: Julgran | © Pixabay

Denna arbetsriktlinje från Oberpostdirektion Frankfurt am Main angående hantering och användning av små och medelstora barrträd som används i kontorsutrymmen som officiella julgranar skrevs den 18 december 1992 och distribuerades sedan över hela republiken.

Redan då fanns det uppenbarligen människor med humor inom myndigheterna. Jag vet inte vad som hände med författaren till denna arbetsriktlinje.

När jag själv utfärdade instruktioner för en planerad "drive in" på Sniper Alley i Sarajevo den 1 april 1997, ledde detta å ena sidan till ett samlat och mycket välgrundat krav från våra flygande enheter att expandera till ett "fly in" , å andra sidan men till en mycket utarbetad och extremt omfattande omvandling till gällande tysk lag från vår nationella lednings sida. Jag kunde ha föreställt mig att jag som ett resultat också kunde lära känna överordnade med mindre humor.

Jag hoppas bara att författaren till arbetsriktlinjerna som följer och som denna artikel bygger på har stött på överordnade med tillräckligt med humor och önskar alla läsare en god jul.


"Män med förnimmelser, det är där det verkliga arbetet görs."

Alan Arkin som chefen i Get Smart (2008)

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med * märkt