ord rätt

Utvalda foto: Scrabble Stones | © Alexas foton på Pixabay

Med anledning av tillfället skriver jag något om ordets rätt och speciellt om det skrivna. Och jag är redan väldigt spänd på att se hur fullt kvalificerade advokater kommer att korrigera min tankegång. Under decennierna har jag inte bara kommit fram till att varje lag i första hand är en tolkningsfråga, utan jag kan också presentera goda bevis för att respektive lagtolkning redan är en politisk och inte längre en rent juridisk fråga i vårt land.

Jag börjar med ett exempel från ett annat område. Om person A skjuter en pistol mot en person och träffar dem, överförs också innehavet av kulan från den pistolen från person A till person B. Det betyder att kulan i person B:s kropp nu tillhör person B och inte längre person A.

Och så fort person A tar denna kula i besittning från person B:s kropp är detta stöld och, om jag minns min studenttid halvvägs rätt, till och med väpnat rån, om person A inte har lagt ifrån sig vapnet i förväg.

Men nu tillbaka till de skrivna ordens värld. Det är ganska analogt med mitt exempel ovan med orden, så snart en person A adresserar ord till en person B, blir dessa ord deras egendom efter mottagande av person B. Det betyder att person B är ägare till dessa ord och kan göra vad de vill med dem utan några om eller men, inklusive att påpeka vem dessa ord ursprungligen kom ifrån, eftersom det förmodligen faller under upphovsrättsaspekten.

Detta gäller givetvis även brevsekretessen, varvid bör noteras att person A är ägare till brevet och dess innehåll till dess att person B mottagit detta brev. Brevet och hela dess innehåll blir då person B:s egendom — på vanlig engelska kan denna person nu göra vad de vill med det. Detsamma gäller förresten e-post och inlägg.

Brevsekretessen syftar endast till att säkerställa att ingen person C tar brevet och dess innehåll i besittning. Det är inget mer.

I det fall person A vill rikta ord till person B som endast ska förbli kända för person A och B, kan en lämplig överenskommelse träffas i förväg. Här förbinder sig person A och person B ömsesidigt att, oavsett vem som äger orden, de inte kommer att föras vidare till person C. Detta är förmodligen känt för de flesta under termerna "officiell hemlighet" eller "sekretessbelagd information".

Och särskilt när det gäller officiella hemligheter och sekretessbelagda uppgifter - om så bara för insynens skull - måste mycket restriktiva åtgärder vidtas, varvid det också måste finnas ett faktisk behov av "obscuration". Eftersom kommunikation är allt livs elixir, och det är därför helt avgörande att informationen flödar så fritt som möjligt.

För att lugna allas sinnen vill jag påpeka att detta bara är min väldigt personliga åsikt och självklart kan alla andra ha en helt annan åsikt.

Advokater måste avgöra om jag har rätt i min åsikt, men tyvärr brukar de avgöra efter respektive politiskt klimat.