lägenheter

Ett centrum för demokrati & kultur

Lägg upp foto: Lägenheter | © Pixabay

Baserat på eller till och med som en motpol till Heilbronn Experimenta har jag länge önskat mig ett "Europahus". 

  • tillhandahåller mötes-, utbildnings- och mötesrum för Heilbronn-grupper, klubbar, föreningar och institutioner,
  • erbjuder ett "Parlamentarium" för individer och grupper, där arbetet i ett kommunalråd, distriktsråd, delstatsparlament, förbundsparlament och till och med Europaparlamentet kan visas, simuleras och även återupptas,
  • visar en utställning för alla intresserade där ämnen som Europas historia, demokrati och federalism bearbetas och förklaras.

Detta Europahaus Heilbronn skulle sedan kunna kompletteras med en cafeteria, en "museum & informationsbutik" och tillfälliga utställningar, till exempel om Heilbronns vänorter.

Jag tror att det inte bara skulle vara ett utmärkt komplement till Heilbronn som utbildningsplats, utan också ett bra tillfälle att förklara de faktiska grunderna för vår framgångsrika och fredliga samexistens för alla medborgare i Heilbronn-Frankrike och att ytterligare utöka sin kommunikation med varandra.

"Om hela mänskligheten minus en var av en åsikt, och bara en person var av motsatt åsikt, skulle mänskligheten inte vara mer berättigad att tysta den ena personen än han, om han hade makten, skulle vara berättigad att tysta mänskligheten."

John Stuart Mill, On Liberty, kapitel II

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.