Ett farväl

5
(1)

Foto: Kiliansplatz med scen och läktare

En konstant droppe sliter bort stenen, och därför är det inte förvånande att efter mer än sju år av irriterande delar av stadsförvaltningen tappar vi frivilliga våra flaggor och ingen Mötespunkt Europa organisera mer i Heilbronn.

Visserligen har detta också att göra med bristen på deltagande från några av våra samarbetsklubbar, men det har också varit populära mål hos stadsförvaltningen de senaste åren, där anställda i stadsförvaltningen när det är möjligt har väckt oenighet mellan klubbarna. och även EUROPA-UNION försökte.

Men nu från början...

Mötesplatsen Europa har alltid varit lagarbete, eftersom det är det enda sättet det kunde etablera sig i Heilbronn. I flera år har EUROPA-UNION Heilbronn försökt Friedlinde Gurr-Hirsch och dr Manfred Weinman runt för att göra denna festival möjlig. än det då dr Walter Dorr och Günther Erlewein lyckades vinna tillräckligt många klubbar med migrationsbakgrund för denna festival för mer än 30 år sedan, det blev en omedelbar succé.

Dåvarande borgmästaren dr Manfred Weinman utnyttjade tillfället och motiverade alla inblandade att flytta denna festival till Kiliansplatz. När nu kommunfullmäktige också var villig att ekonomiskt stödja mötesplatsen Europa – Heilbronn-festivalen för internationell förståelse – kunde volontärerna organisera den där, eftersom bland annat kostnader för den 100 kvadratmeter stora scenen och de många läktarna lades till.

Trots det frivilliga engagemanget från alla inblandade och de mycket billiga eller till och med gratis erbjudandena från alla stödjande företag, var budgeten för mötesplatsen Europa alltid lägre än de nödvändiga totala utgifterna. Och redan från början accepterade EUROPA-UNION dessa skillnader, eftersom de medvetet varken ville professionalisera denna publika festival eller göra den till ett oändligt bidragsevenemang från stadens sida.

Så det var också helt okej att varje krona och senare varje öre som EUROPA-UNION fick av kommunfullmäktige för organisationen av mötesplatsen Europa omsattes flera gånger av föreningen innan den faktiskt användes. Och det var alltid en självklarhet att Heilbronns skattekontor kontrollerade detta och att en pärm med alla kvitton gick till stadsförvaltningen varje år, där varenda kvitto kontrollerades igen av mycket hårt arbetande medarbetare.

Som skattebetalande medborgare uppskattade vi denna fullständiga insyn redan från början, där medlemmarna i EUROPA-UNION också informerades varje år i motsvarande årsrapport och vi var tvungna att motivera de skillnader vi hade gjort mot dem om och om igen.

Jag kan därför med full fog säga att det knappast finns något annat evenemang vars ekonomi planerades och övervakades så noggrant - Sparheimaren stod alltid vid bordet!

Så det var mycket hjälpsamt och roligt att båda dr Manfred Weinman och Helmut Himmelbach ingrep som borgmästare i staden Heilbronn när det på förhand stod klart att European Meeting Point inte skulle kunna hålla sin absolut nödvändiga budget, särskilt eftersom de subventioner som godkänts av kommunfullmäktige har förblivit desamma i flera år och att öka dem var en mycket lång process.

När jag från dr Walter Dorr Efter att ha tagit över föreningens verksamhet 2005 tog jag även på mig ansvaret för den europeiska mötesplatsen och var mycket glad att den senare erbjöd sig att genomföra de kommande förhandlingarna om att öka motsvarande budget från kommunfullmäktiges sida. Och vi var alla glada att han kunde göra detta 2008 och att mötesplatsen Europa nu fick stöd av kommunfullmäktige med totalt 14 000 euro. Som redan sagt är detta bara en del av kostnaden och ett riktigt fynd för att staden ska kunna framstå som kosmopolitisk och tolerant.

Tyvärr fick jag som ansvarig för mötesplatsen Europa snart inse att stadsförvaltningen hade helt andra intressen än vad som så vackert presenterades för omvärlden. Först misstänkte jag att det berodde på välbevakade fördomar mot folk från Heilbronn som hade invandrat, men sedan fick jag veta att det fanns en väldigt banal anledning till detta.

Den då ansvariga borgmästaren, som numera är borgmästare, hade själv slängt ett trevligt evenemang i Heilbronn i marken och var därför inte bara mycket reserverad mot den framgångsrika europeiska mötesplatsen, utan också - när det var möjligt - utövat inflytande till dess nackdel.

Eftersom jag visste detta och efter att ha blivit varnad från flera håll gjorde jag ändå en stor och betydelsefull missbedömning — jag överskattade kompetensen hos Heilbronns kommunfullmäktige och underskattade även effektiviteten av självgenererande och dåligt kontrollerade förvaltningar.

Och om det inte hade funnits stöd från några avdelningschefer och anställda i stadsförvaltningen, hade den europeiska mötesplatsen varit historia långt tidigare. För att mildra det negativa inflytandet från borgmästaren, som är ansvarig för den europeiska mötesplatsen, tog vi in ​​en av hans partivänner i vår styrelse och gav henne även uppdraget som kommunalråd att upprätthålla goda relationer med kommunfullmäktige.

För mig var världen rätt igen, och när det kom nya krav från stadsförvaltningen på den europeiska mötesplatsen, som jag helt obegripligt efter alla dessa år, ignorerade jag dem helt enkelt och litade på det befintliga stödet från de mer ansvarsfulla stadsanställda.

Så i många år var jag förskonad med att be kommunfullmäktige om en höjning av det kommunala bidraget. Även om det inte var några stora språng, men med stöd av Helmut Himmelbach och ett par stadsavdelningschefer lyckades vi fortsätta hålla mötesplatsen Europa gång på gång, varvid stadsbidraget nådde 2015 17 euro 000.

vändpunkt

Mycket motiverad av den 19:e Meeting Point Europe tänkte jag redan på att detta inte bara kunde ökas, utan också måste bli det. Vi blev bekräftade i detta av administrativ personal från en annan stor stad, som kom till oss och fick reda på möjligheten att anordna en sådan festival i sin stad.

I slutändan misslyckades detta initiativ på grund av de totala kostnaderna, som staden inte kunde eller ville stå för utan motsvarande frivillighet. Detta bekräftade dock ännu en gång att vi från Heilbronn var på rätt väg.

Förfrågningar från våra partnerföreningar och även från de aktiva medlemmarna i EUROPA-UNION om det skulle vara möjligt att ytterligare utöka den europeiska mötesplatsen visade dock att detta inte skulle vara möjligt för volontärerna, även om det fanns bättre finansiering för den europeiska mötesplatsen.

Så jag designade flera modeller för att långsamt utöka mötesplatsen Europa. En av dessa idéer, nämligen att alltid inkludera alla vänorter i Heilbronn i den europeiska mötesplatsen, presenterades för vår borgmästare Helmut Himmelbach redan förberett för den 20:e Meeting Point Europe. Även om han inte tyckte att idén var dålig, tänkte han först på de extra kostnader som skulle uppstå, men han gick med på att involvera alla partnerstäder vid den 25:e Meeting Point Europe.

Mycket plötsligt för oss alla kom förändringen högst upp i stadshuset vid den 25:e europeiska mötesplatsen och en motvind utvecklades till en fullvärdig storm över natten. Med det var idén om att få alla vänorter ombord av bordet, och det blev allt svårare att ens få en vänort för Meeting Point Europe.

Borgmästarens mottagning för människor från Heilbronn med en historia av immigration, som alltid hade ägt rum på tröskeln till mötesplatsen Europa sedan 1984 och sedan 1991, försvann också "över en natt".

Dessutom kom fler och fler urbana ”experter” till oss, vare sig de var inbjudna eller inte, och förklarade för oss hur vi vill lägga upp mötesplatsen Europa mycket bättre, helt annorlunda och framför allt mer professionellt från och med nu. Enligt den nya borgmästaren ska det vara minst två dagar.

Idéerna blev också roligare och roligare – till exempel professionella monterförare istället för våra samarbetsföreningar – och det tryck som byggdes upp av stadsförvaltningen ökade också. Särskilt eftersom anställda i stadsförvaltningen hade fler och fler samtal med våra samarbetsföreningar.

Till en början välkomnade vi till och med denna plötsliga oro för våra samarbetsföreningar från stadsförvaltningens sida, tills vi tyvärr var tvungna att inse att det i första hand handlar om nya administrativa tjänster och bidragsutbetalningar, men inte om de medborgares rikedom och elände som drabbats. .

Tyvärr har stadsförvaltningen fram till idag bara haft stora idéer och ibland absurda idéer och krav på hur vi måste göra mötesplatsen Europa annorlunda.

De villkor som stadsförvaltningen ställde och de ekonomiska kraven som skulle höjas för detta ökade också, vilket vi kunnat kompensera genom frivilligt engagemang från övriga stadsförvaltningsanställda.

Ändå var det oundvikligt att det sakta men säkert blev svårare och svårare att finansiera Europa som mötesplats.

Som väntat fanns det inga fler signaler om stöd från stadsförvaltningen - förutom den nya borgmästarens självbelåtna kommentarer, där han fortfarande ser potential för besparingar vid mötesplatsen Europa.

Denna besparing var också en hjärtesak för min föregångare dr Walter Dorr till offret, nämligen den årliga broschyren om mötesplatsen Europa.

Själv tog jag fortfarande det hela som en sport alldeles för länge och jag såg alltid fram emot att borgmästaren skulle bita sig i vaderna på den europeiska mötesplatsens scen under den årliga invigningen, för då var jag säker på att den nuvarande europeiska mötesplatsen skulle vara på igen kommer att bli framgång.

Beslut

2018 var det redan dags. En kollaps av vår förening visade att vi inte kommer att kunna skapa ytterligare en europeisk mötesplats utan att öka stadens ekonomiska stöd.

Många av våra partnerföretag hade höjt priserna för sina tjänster i åratal eller aldrig tidigare, och även de andra kringkostnader och avgifter, som t.ex. B för GEMA ökade oundvikligen. Och alla potentiella besparingar var redan uttömda. Varje ytterligare mötesplats Europa skulle påverka den egna föreningens ekonomiska substans.

Och så tog vi vårt sista ess ur rockärmen och ansökte officiellt om en höjning av bidraget till Europamötesplatsen med 2019 2020 euro för dubbelbudgeten 3/000!

Vi informerade även riksdagsgrupperna i kommunfullmäktige och alla ”våra” kommunfullmäktigeledamöter om denna ansökan. Även ”Vår” kontaktperson till kommunfullmäktige var med. Därför fick vi på förhand bara positiva signaler från alla håll.

Så vi blev väldigt förvånade i föreningens styrelse när den kommunala dubbelbudgeten beslutades utan våra 3 000 euro. Den officiella motiveringen: "Du har glömt det."

Alea iacta est!

Helt desillusionerade ville vi redan ta konsekvenserna när några kommunanställda, som är måna om Heilbronn och inte om partiets väl, byggde en bro till den kommande dubbelbudgeten.

Våra partnerklubbar bad oss ​​också att fortsätta stödja mötesplatsen Europe, och våra egna klubbmedlemmar stödde tacksamt detta beslut. Vi var också mycket glada över att alla våra partnerföretag tog sig samman och därmed gjorde det 30:e Meeting Point Europe 2019 möjligt och skulle ha gjort det 31:a Meeting Point Europe möjligt.

Eftersom vi nu hade tagit det här steget var vi - mot allt bättre vetande - också tvungna att ta nästa steg!

Efter samråd med ansvarigt kansli i stadsförvaltningen för stadens dubbelbudget 2021/2022 lämnade vi återigen in en bidragsansökan för träffpunkten Europa, men nu på 5 000 euro.

Vi informerade förstås fraktionerna i kommunfullmäktige i förväg och fick positiva signaler från minst två fraktioner, nämligen FDP och Fria Väljarna, vilket tyvärr inte längre betydde någonting, eftersom kommunfullmäktige beslutat till förmån för en gemensam ”borgmästare”. valkampanjstöd” och bara logiskt sett spelade inte Europa som mötesplats längre någon roll.

Den officiella motiveringen denna gång: "Ingen klubb fick något."

Det egentligen "omöjliga" med det är dock att EUROPA-UNION som förening aldrig har fått något från staden Heilbronn utan staden Heilbronn subventionerade bara mötesplatsen Europa, så att denna festival som galjonsfigur för staden Heilbronn och dess respektive borgmästare kan äga rum på Kiliansplatz.

Alla "mottagna" medel var bara "transitartiklar" och strömmade tillbaka till staden när de inte behövdes. Du kan verkligen inte inreda dig billigare med någon annans fjädrar!

Jag måste nämna det här för det tog mig lång tid att förstå detta visserligen skickliga kalvbitande. För under lång tid förstod jag inte uttalandena från andra klubbordföranden som lovade EUROPA-UNION särbehandling av staden Heilbronn. Först när jag tittade på den kommunala budgeten och hittade EUROPA-UNION som förmånstagare var det hela riktigt vettigt - så här kan man skapa en stämning med falska poster! Och så samlas den ena pusselbiten efter den andra.

Därför har vi, efter samråd med våra partnerföreningar, våra partners i stadsförvaltningen, våra partnerföretag och de kommunfullmäktige vi litar på, nu dragit i nödbromsen och ställt in mötesplatsen Europa tills vidare.

Eftersom vi medborgare i Heilbronn nu måste förbereda oss på ytterligare åtta år av administrativt arbete under jord och då administrationen säkerligen kommer att behöva många år för att återhämta sig från det, ser det väldigt dåligt ut för ytterligare en europeisk mötesplats, åtminstone i Heilbronn.

Men det kanske är bra, för med mötesplatsen Europa har vi lurat medborgarna och våra gäster till en perfekt värld som faktiskt inte existerar i medvetandet hos betydande Heilbronnbor och därför inte spelar in i vårt stadssamhälle.

"En anledning till att vårt samhälle har misslyckats med att stävja mobbning är att vi gillar mobbare. Helvete, vi är mobbare. Forskning har visat att mobbare inte är de asociala missförhållanden som vuxna, i sin påtvingade minnesförlust, vill att de ska vara. Snarare är mobbare vanligtvis de populäraste pojkarna, näst efter de som beskrivs som vänliga, utåtriktade och självsäker på klickrankingen.

Mark Ames, Going Postal: Rage, Murder and Rebellion: From Reagans Workplaces to Clinton's Columbine and Beyond (2005: 191)

Hur användbart var det här inlägget?

Klicka på stjärnorna för att betygsätta inlägget!

Genomsnittligt betyg 5 / 5. Antal recensioner: 1

Inga recensioner ännu.

Jag är ledsen att inlägget inte var till hjälp för dig!

Låt mig förbättra det här inlägget!

Hur kan jag förbättra det här inlägget?

Sidvisningar: 12 | Idag: 1 | Räknar sedan 22.10.2023 oktober XNUMX

Dela med sig: