arkiv

5
(1)

Inläggsfoto: Arkiv | © Pexels på Pixabay 

Ganska atypiskt för mitt jobb blev jag anförtrodd personalarbete väldigt sent. Å ena sidan passade det faktiskt ganska bra i min natur, men å andra sidan var det ganska kontraproduktivt. Särskilt någon i chefspositioner bör veta åtminstone lite om personalarbete i förväg. Så här i efterhand vet jag att man också kan leda utan, men att det inte nödvändigtvis är en fördel för alla inblandade.

Och inte förr hade jag senare haft mina första erfarenheter av personalarbete förrän jag blev medveten om existensen av arkiv. Det finns inget bra personalarbete, administration och projektledning utan arkivering. Och först och främst, en säkerhetskopia eller ett extra stort e-postkonto är inget arkiv!

Och så fort jag blev medveten om behovet av arkiv och deras fördelar fick jag genast ställa mig frågan hur man arkiverar hemligstämplad information vars författare inte längre är känd för någon?

Under tiden vet jag också att det finns arkiv för egentligen allt — åtminstone här i Tyskland och förmodligen i hela den västerländska kulturen. Och jag borde kolla upp det direkt, för Joseph Henrich logiskt sett borde ha nämnt Archive i sin bok The WEIRDest People in the World: How the West Became Psychologically Peculiar and Particularly Prosperous. Man kan i alla fall säga att allt som inte går att arkivera, eller ännu bättre, som vi inte har några arkiv för, inte alls är värt att skriva ner på papper.

Ibland måste du först informera arkiven om att dina egna handlingar behöver arkiveras; till hjälp om du kan hänvisa till relevanta lagar, förordningar eller förordningar. Och då blir det riktigt spännande, för arkivering är en vetenskap i sig och görs helst av personer som också har utbildats för det.

Det är alltid spännande att uppleva vad man anser vara i behov av arkivering och vad som faktiskt arkiveras. Ännu mer spännande är det man inte alls anser är värt att arkivera, men som bokstavligen får varje arkivarie att vattnas i munnen. Därför kom jag fram till att det var överenskommet på förhand att alla handlingar skulle lämnas till arkivet och att arkivarierna på plats bestämmer vad som i slutändan ska in i arkivet.

Som ordförande i föreningen har jag för närvarande att göra med två mycket olika arkiv, dels Heilbronns stadsarkiv, som är arkivet för Freie Wahlervereinigung Heilbronn e. V. förvaltade som lager D 158, och å andra sidan med den Europeiska unionens historiska arkiv i Florens, som förvaltar EUROPA-UNION Heilbronns arkiv under referenskoden EUHN.

Detta säkerställer att kommande generationer kan få en egen bild av de båda föreningarnas frivilliga arbete.


Meningen, förmodligen av Jean Paul, att minnen är den enda ägodel som ingen kan ta ifrån oss, hör hemma i förrådet av impotent sentimental tröst, som skulle vilja övertyga subjektet om att det avsägande tillbakadragandet i det inre är just uppfyllelsen av som den dränerar. I och med upprättandet av själva arkivet konfiskerar ämnet sitt eget erfarenhetsförråd som egendom och gör det därmed till något helt externt för ämnet igen. Det förflutnas inre arbeten blir möbler, precis som varje Biedermeierpjäs skapades som ett minne av trä."

THEODOR W. ADORNO, MINIMA MORALIA (14:e UPPLAGET 2022 [1951]: 189)

Hur användbart var det här inlägget?

Klicka på stjärnorna för att betygsätta inlägget!

Genomsnittligt betyg 5 / 5. Antal recensioner: 1

Inga recensioner ännu. Du kan också kommentera detta inlägg nedan.

Jag är ledsen att inlägget inte var till hjälp för dig!

Låt mig förbättra det här inlägget!

Hur kan jag förbättra det här inlägget?

  • Thomas Heiligenmann säger:

    Ett välskött arkiv är värt mycket, eftersom – som redan skett – obehagligt innehåll kan fås att försvinna år för år. Efterföljande generationer kan lära sig av det och kanske år senare kommer det att rapporteras igen.

    • Där det finns människor finns det också människor och misstag händer. Det är därför professionellt förvaltade arkiv är så viktiga. Jag hyser dock mina tvivel om partiarkiv, som åtminstone delvis sköts av partianslutna stiftelser.