När det värsta av olika kulturer blandas

Inläggsfoto: Faust | © Pete Linforth från Pixabay 
Artikeln förekom också på sin egen blogg.

Vid årsskiftet 2022-23 var det upplopp i olika tyska storstäder. Våld, illegala fyrverkerier, attacker mot brandmän som ville begränsa skadorna etc. Det är ingen hemlighet att förövarna till stor del var unga män som bor i eftersatta områden och väldigt ofta har migrationsbakgrund. Vissa ledord som ”kulturell infiltration” och andra termer kom genast upp i diskussionerna som följde. Det är anmärkningsvärt att sådana slagord inte bara användes av de vanliga högerextremisterna, utan även av politiker som gärna ställer sig i centrum. 

Problemen bakom nyårsupploppen är förvisso komplexa. Självklart har vi också ett integrationsproblem, som rör vissa unga med migrationsbakgrund, som inte själva kan se några ekonomiska och sociala perspektiv i vårt samhälle. Men det är farligt nonsens att antyda att problemet är att olika kulturer möts här. Det finns ingen kultur som kännetecknas av att våldsamt attackera brandmän i tjänst.

Giftig maskulinitet, som inkluderar att vara snabb att använda våld när konflikter uppstår, är tyvärr ett fenomen som finns i många kulturer. Det kan vara så att denna form av maskulinitet är ännu mer utbredd i de kulturer som vissa av förövarna kommer ifrån än i vårt land. Å andra sidan är alkoholnjutningen och tyvärr det relativt frekventa alkoholmissbruket som är förknippat med det, inget som kännetecknar dessa människors ursprungskultur, det är något som är vanligare i vårt land. Så vi finner social frustration och blandningen av olika fenomen som kan hänföras till olika kulturer bland orsakerna.

Och hur ska man reagera på sådana upplopp? Endast konsekvent polisarbete, som definitivt kan präglas av tuffhet, hjälper på kort sikt och på plats. Ett alltför återhållsamt polisagerande skulle av sådana människor tolkas som ett tecken på svaghet. Enligt min mening finns lagkraven för sådan polisverksamhet. På sikt krävs förstås ett gott socialt arbete och integration. Här ska man ta vara på alla kulturers positiva sidor.


Jag tillåter mig detta bidrag från Lothar Birkner med hänvisning till ett bidrag av Timo Frasch från FAZ (07.01.2023) med titeln "Något har hänt igen" att slutföra.