Rösta!

Foto: Heilbronns flagga och vapensköld

Am Söndag, 26. Maj 2019 hitta i Heilbronn Val till Europaparlamentet och till Heilbronns kommunfullmäktige stället.

Som tysk eller unionsmedborgare som bor i Heilbronn kan du rösta i båda valen.

Som medborgare i ett EU-land (=unionsmedborgare) har du rösträtt om du bor i Tyskland eller på annat sätt vanligtvis är bosatt där. Dessutom måste du uppfylla samma krav som tyskar på valdagen.

Obs! Varje väljare kan bara rösta en gång och måste därför bestämma sig för om de ska lägga sin röst i sitt ursprungsland (invandrare) eller sitt nya hem (emigranter) eller här i Heilbronn.

Rösta gärna!

Eftersom jag själv är kandidat till Heilbronns kommunfullmäktige på lista nummer 11 i Fria Väljarna (FWV HN) vill jag be dig om tre av dina 40 röster.

förutsättning för att rösta Är det du

  • åtminstone på valdagen 18 år (Val till Europaparlamentet) eller åtminstone 16 år (Heilbronns kommunfullmäktige) är gamla,
  • är inte diskvalificerade från att rösta och
  • i minst tre månader 
  • har en lägenhet i Heilbronn eller annars brukar bo där.

Anteckning i röstlängden

Om du redan har röstat i Heilbronn eller fått en valbesked står du också med i röstlängden.

Om du är ny i Heilbronn eller aldrig har fått en valbesked så rekommenderar jag att ta en titt i röstlängden.

Du kan ladda ner röstlängden från 6. till 10. kan 2019 under öppettiderna för Heilbronns stadsförvaltning.

Om du inte fanns med i röstlängden kan du överklaga inom dessa fem dagar. Du kan lämna in invändningen skriftligen eller personligen (för protokollet). Till din invändning ska du bifoga bevis på att röstlängden är uppenbart felaktig.

Stadsförvaltningen i Heilbronn kommer sedan att kontrollera kraven för din rösträtt. Om du ställer upp personligen kommer du omedelbart med i röstlängden om förutsättningskontrollen lyckades.

Du får beslutet om ditt överklagande senast den 16 maj 2019.

Fara: Om du har rätt att rösta men inte har fått ett röstmeddelande senast den 3 maj 2019, vänligen kontakta Heilbronns stadsförvaltning omedelbart. 


"Varför skulle det inte finnas ett tålmodigt förtroende för folkets yttersta rättvisa? Finns det något bättre eller lika hopp i världen?”

Abraham Lincoln, första invigningstal (4 mars 1861)