Christmas

Datum: 7 december 2022
Tid: 19:00
Plats: Jag är i rutan
FWV

Friväljarna träffas på sin julfest Doris Carle jag är i lådan.

Vänligen registrera dig på: info@fwvhn.de