Sülmerstrasse 2018

Sulmerstrasse

Utsiktsbild: Utsikt från Berliner Platz till Sülmerstraße (2018)

Under förhistorisk tid möttes uråldriga långvägar nära Heilbronn, korsade Neckar, en flod som fortfarande var väldigt vild och nästan oöverstiglig vid den tiden, eller kom från Alperna och fortsatte längs den in i det nordtyska låglandet.

Liksom kelterna före dem bosatte sig även romarna i området för att kunna använda och säkra både korsningar och vägar. Den senare insåg också att kullarna till höger om Neckar var väl lämpade för vinodling.

För första gången skrivs Heilbronn som villa Helibrunna Nämnd i en donation daterad 741. Namnet pekar på en brunn eller en källa och ger därmed bebyggelsen dess nuvarande namn. Det antas att detta är en frankiskt kungligt hov agerade, som låg vid Neckar-övergången av den frankiska kungavägen, som kallades "Alte Hällische Straße", och efter Schwäbisch Hall led.

Och även vid denna tidpunkt skulle man kunna definiera den framtida Sülmerstraße som en del av en långväga sträcka längs Neckar, just från denna fontän i nordlig riktning till korsningen av pfelbachs, kort därefter på dagens Bulwark Tower i Neckar flöden. Gatan har fått sitt namn för att den var nästa efter Sulm, dagens Neckarsulm, leder.

Redan 1050 blir en marknad i Heilbronn bekräftade vad som definitivt är ett första steg mot stad och hamnen nämns redan 1140, vilket visar att i Heilbronn användes inte bara landvägar. När Heilbronn först omtalades som ett oppidum, en befäst stad, 1225, var Sülmerstraße nu också en integrerad del av staden, troligen belägen på de första stadsfästningarna, men senare den del av handelsvägen som går genom hela staden. av Heilbronn som en nord-sydlig axel, vid Sülmertor börjar till idag Kilianskirche nog och sedan där som Fleinerstrasse ända fram till Flein Gate fortsätter. En väst-östlig axel som är en självklarhet idag, den Kaiserstrasse, fanns inte på den tiden, bara den Kramgasse från Kilianskirche västerut till en befäst Neckar-korsning, inklusive en egen stadsport. Det var först 1776 som dåvarande Kramgasse byggdes ut till en chaussee och 1897 döptes det om till Kaiserstrasse. Kaiserstraße markerar fortfarande skiljelinjen mellan två olika delar av den före detta gamla staden Heilbronn.

Det är intressant att den lite högre södra delen av staden med Tyska ordens egenskaper, Kilianskirche och det första rådhuset där utgjorde stadsfokus. Den norra delen tillkom troligen först omkring 1200 som en avsiktlig utbyggnad av staden och var från början förbehållen hantverk, handel och de judiska medborgarna. Först 1535, när rådhuset brann ner nära kyrkbrunnen, flyttades rådhuset samman. Marketplace till den norra delen av staden, som under århundradena har utvecklats mer och mer kring Sülmerstraße.

Omkring 1333 flyttade de fortfarande dit Altbockinger tillade, som tidigare lämnat sin egen by. Sannolikt använde man sig också av Sankt Nikolaus kapell, dagens Nikolaikirche, som första gången 1351 omtalades som hennes egen kyrka; på den tiden drevs den fortfarande som en så kallad bikyrka till den redan existerande Kilianskirche, som finns dokumenterad redan 741 och igen 889. Nikolaikirche på Sülmerstraße blev för övrigt den första reformationskyrkan i Heilbronn 1525 och under åren som följde bl.a. arsenal, enkelt vapenhus och gym, beroende på de aktuella behoven hos invånarna i Heilbronn. Det håller just nu på att byggas om igen och ges ett annat syfte.

Den som gränsar till Sülmerstrasse stenmarknad var under senmedeltiden med den synagoga från år 1357, de rituella baden och den egna kyrkogården, centrum för den judiska församlingen i Heilbronn, som Lamm- och Judengasse, dagens Lohtorstrasse, hade sina egna huvudyxor. Efter stadsförbudet mot judar i slutet av 15-talet byggdes hela platsen över.

Den som finns kvar än idag hamnens marknadsplats byggdes 1593 på platsen för en gammal kyrkogård och fick en fontän, som från början var daterad Cecilia fontän och sista från väl matades från och säkerställde därmed vattenförsörjningen för de boende där. Den som skapades 1955 på det gamla stället Hamnmarknadens fontän serverade oss barn bredvid de två brunnarna i Berlintorgetinte bara för sommarens förfriskningar utan hade, i motsats till de andra två fontänerna, även lekfullt värde på vintern.

Men redan 1487, i omedelbar närhet (stenmarknad?) hamnmarknad krukmakeri har sålts.

Dagens Hamnmarknadstornet påminner om det före detta franciskanerklostret, som invigdes 1314 Marienkirche nedbrände 1688; endast nämnda torn byggdes om mellan 1698 och 1727, finansierat av donationer. Klostret hade stängts redan 1544 efter att folket i Heilbronn hade lyckats skrämma bort de sista munkarna därifrån. Klosterbyggnaden blev en latinskola, sedan det Karlsgymnasium, dagens Theodor-Heuss-Gymnasium, som inte längre är på Sülmerstraße, utan nu på Karlstrasse ligger.

Norr om Sülmerstraße, am pfelbach nära Sülmertor och utanför stadsmuren fanns i slutet av 13-talet också den första verifierbara Heilbronnska anläggningen för sjuksköterskor, nämligen den särskilda sjukstugan kl. S:t Jakobus am Graben med eget kapell och kyrkogård. Hans förråd och administration fanns i Jakobsgasse inom stadsmuren. 

Själva Sülmerstraße var en mycket trafikerad gata från början och har haft mycket att erbjuda genom århundradena; en sprang till och med igenom dem en gång bundet. Dess mest kända invånare idag är förmodligen läkaren Robert Mayer ha varit från 1842 till sin död 1878 Kirchhöfle arbetat och levt.

den Riddarkantonen Kraichgau hade sitt arkiv på Sülmerstraße 40, platsen för den förra hästkvarn. Valet av plats för riddarskapet berodde kanske också på att det mest kända värdshuset i Heilbronn på 18-talet, nämligen värdshus till solen, låg inte långt från Sülmerstraße 52; även Johann Wolfgang von Goethe var gäst där.

Det bör inte förbli onämnt att redan i början av 20-talet vid Sülmerstraße 54 Tropisk fruktbutik Lidl & Co. var baserat, som idag som Schwarz Group är en av världens ledande livsmedelsbutiker, men drevs ut från Sülmerstraße av konkurrenterna.

Från dagens norra ände av Sülmerstraße, den Berlintorget, det finns knappt något att se idag, samtidigt som det dominerar K3 med bio, bibliotek, musikskola, komedihus, restauranger och butiker före detta Torplatz; även dess två brunnar togs bort och ersattes av en teaterfontän före den nya Stadsteatern ersatt. bara tornväg mot Bulwark Tower fortsätter att vänta på en renovering - den tidigare aviserade exponeringen av pfelbachs bör dock vara borta från bordet vid det här laget.

Men byggnaden står kvar än idagHeilbronner Hof“ vid Sülmerstrasse 57, som min farfar lät bygga i hörnet av Turmstrasse 1952/1953; innan dess, strax efter kriget, hade han restaurangen"Sülmertorbyggs och drivs. Heilbronner Hof tillhandahålls senare än Roxy väckte en sensation i Heilbronn och var uppenbarligen för mycket av det goda för många människor i Heilbronn.

Jag växte själv upp på 1960-talet i ett senare angränsande kommersiella och bostadshus i Sülmerstraße och jag vill fortfarande minnas deras mångfald och upptagenhet.

Senare, Sülmerstraße som "Sulmer City' har utvecklat sin egen varumärkeskärna och försöker motverka de minskande attraktionerna i stadens centrum som kan observeras runt om i världen med en mängd olika kampanjer.

Under tiden, Sülmerstraße med Nedre Neckarstrasse, poserar som en del av Neckar Mile marknadsförs och den snyggade Allee få två paralleller som också försöker återuppfinna sig själva. Enligt min åsikt kan detta dock endast uppnås tillsammans och måste därför vara det Övergripande koncept "Norra centrum” tänkas om och framför allt faktiskt genomföras.


"Trolös är den som säger farväl när gatan mörknar."

JRR Tolkien, Sagan om ringen

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.