Parti- och valprogram

Presentbild: Valprogram 2021

Partiprogram, även kallade policyprogram, är politiska skrifter som innehåller ett politiskt partis grundläggande krav, mål och värderingar.

I motsats till detta står de respektive valprogram som partierna publicerar inför valen. I den tillkännager de vad de vill uppnå i den kommande valperioden eller vilka deras initiala krav är på motsvarande koalitionsförhandlingar. Ett valprogram beslutas därför oftast strax före ett val och är tänkt att användas som en riktlinje för de egna partimedlemmarna inför valrörelsen och som reklam för potentiella väljare. 

Och om respektive valprogram blir allt svårare att förena med ett partis principer kan det hända att motsvarande grundprogram revideras.

Jag minns fortfarande väl hur CDU gav sig själv sitt första grundprogram 1978 efter mer än 30 år, vilket för övrigt också innehöll ett tydligt engagemang för Europas Förenta Stater. 1994 och 2007 reviderade CDU detta och anpassade sig således gång på gång till sina medlemmars omständigheter och nuvarande attityder. De förändringar som har gjorts i ämnet Europa är intressanta för oss federalister. Idag är CDU mycket försiktiga och mycket icke-bindande enligt punkt VIII i sitt grundprogram "för fortsättningen av integrationen av Europa" utan att misslyckas med att beskriva sig själv som det "tyska Europapartiet". CDU har för övrigt letat efter ett nytt grundprogram sedan 2018, och vi kan anta att de även hittar det i oppositionen.

Jag minns ännu bättre FDP-teserna i Freiburg från 1971, som var grundprogrammet för mitt dåvarande parti, som jag tillhörde fram till 1989. De ersatte för övrigt Berlinprogrammet från 1957, men kompletterades mer än väl av Kielprogrammet 1977. Sedan kom Wiesbaden-principerna från 1997. Den nuvarande FDP-politiken, som beslutades i Karlsruhe, är från 2012. Där står det: "I slutet av denna utveckling borde det finnas en europeisk federal stat legitimerad genom folkomröstningar i medlemsländerna."

Vårt näst äldsta parti som fortfarande existerar idag, SPD – efter det rudimentära Centerpartiet – hänvisar glatt tillbaka till sitt Heidelbergprogram från den 18 september 1925. Där, under rubriken 'Internationell politik' (sida 65), hittar du: "Hon [SPD] förespråkar skapandet av en europeisk ekonomisk enhet, som har blivit absolut nödvändig av ekonomiska skäl, för bildandet av Europas Förenta Stater, för att uppnå solidaritet i folkens intressen på alla kontinenter."

Partiernas grundläggande program är fortfarande ett bra ställe att gå till för att ta reda på om ett partis samhörighet med Europa. Men om man vill veta vad ett parti har för avsikt att göra med Europa under de kommande åren eller två måste man titta på de aktuella valprogrammen.

Du bör dock inte bli förvånad om en kandidat från ett parti säger något annat under valrörelsen, eftersom din egen väljarkårs nuvarande känslighet är det faktiska och verkligen räknande kriteriet - det är därför vi medborgare sakta men säkert bör vara medvetna om vad för ett Europa vi faktiskt vill ha!

Sedan får vi se hur snabbt respektive partiprogram kommer att anpassa sig i detta avseende. För för oss europeiska federalister alla våra demokratiska partier har redan bestämt sig, genom att behålla sitt medlemskap i Europarörelsen och därigenom åtminstone gå med på ett allt närmare europeiskt samarbete, vilket i slutändan också kommer att leda till en europeisk federal stat — om vi medborgare inte ändrar oss under denna process.


"Det kanske viktigaste kravet i ett val är att väljarna har ett val."

Vladimir Vladimirovich Kara-Murza, När Kreml drar åt skruvarna inbjuder det folkrevolt, VärldsaffärerVol. 21 Nr. 3, höst (juli-september 2017)

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med * märkt