Von der Leyen har presenterat ett svagt krisrekord

Inläggsfoto: Ursula von der Leyen | © Europeiska unionen, 2021 | Fotograf: Etienne Ansotte

Tal om tillståndet i unionen av Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen Jag, som FDP:s talesman för Europapolitik, gör följande uttalande:

EU-kommissionens ordförande von der Leyen har presenterat en svag krisbalansräkning. Det gäller särskilt EU:s roll i Afghanistandebaclet, förseningen av beställningen av coronavaccinerna och bristen på hjälp till översvämningsoffren.

Utöver detta svaga resultat är också blickarna framåt oroande: Von der Leyen svarade inte på hur EU-kommissionen vill förhindra en permanent uppmjukning av reglerna vid reformeringen av stabilitets- och tillväxtpakten.

FDP:s parlamentariska grupp kräver att tydliga stabilitetsregler och personligt ansvar återigen blir hörnstenar i EU:s budget och penningpolitik.

Nästa federala regering måste söka närmare samarbete med Nederländerna, de skandinaviska, baltiska och centraleuropeiska partnerna.

Von der Leyen borde också agera modigare när det gäller rättsstatsprincipen och avbryta utbetalningen av EU-medel till Kaczynski och Orban på grundval av den nya rättsstatsmekanismen.

Och när det kommer till klimatskydd måste den överge sin dirigist-kurs, som kväver potentialen för innovativa teknologier som klimatskyddande bränsle tillverkat av syntetiska bränslen.


Ursula von der Leyens State of the Union 2021-adress

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med * märkt