Kandidatstatus är det kraftfulla europeiska svaret på Putins brutala aggression

Foto: Ukrainas och EU:s flaggor | © Shutterstock

I min egenskap av talesman för Europapolitiken för FDP:s parlamentariska grupp har jag följande ståndpunkt om EU-kommissionens rekommendation att nominera Ukraina och Republiken Moldavien som kandidater för EU-anslutning:

Kandidatstatus har aldrig varit mer symbolisk än i fallet med Ukraina. Det är logiskt och lämpligt att ge Ukraina kandidatstatus vid nästa EU-toppmöte. Folket i Ukraina kämpar för Europas frihet och detta förtjänar vårt stöd.

Det proeuropeiska EU-grannlandet Moldavien behöver också stöd av kandidatstatus, eftersom Ryssland har undergrävt sitt statskap i flera år.

Kandidatstatus är det starka europeiska svaret på Putins brutala aggression. Vi välkomnar också utsikterna till anslutning som har aviserats för Georgien. Men det är också klart att det kommer att ta väldigt lång tid för dessa länder att inleda förhandlingar, än mindre för dem att ansluta sig. Anslutningen måste föregås av svåra konfliktlösningar och långtgående reformer.

Beviljandet av kandidatstatus måste därför kopplas till ett tydligt engagemang för grundläggande reformer från kandidaternas sida, men också från EU:s sida. Med sina nuvarande strukturer skulle EU inte kunna absorbera dem. För att inte förlora värdefull tid med tanke på den ökande systemrivaliteten med Ryssland och Kina bör anslutningsprocessen också moderniseras, t.ex. B. genom mellanliggande steg såsom deltagande av kandidaterna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Sådana mellansteg måste emellertid också vara öppna för de anslutningskandidater på västra Balkan som länge har drivit på för seriösa reformer och som hittills förgäves väntat på erkännande.


Du kan ta reda på mer om Europeiska unionen (EU) och även om vem som kan bli medlem i EU detta lite äldre blogginlägg.