polska flaggan

Dubbelt budskap till den polska regeringen

Foto: polsk flagga

EU-toppmötet måste skicka ett dubbelt budskap till den polska regeringen

Med sin nationalistiska kurs äventyrar den polska regeringen alla fördelar med sitt medlemskap på den inre marknaden, i Schengenområdet och ytterst i EU.

Genom att göra det skadar det EU som en gemenskap av lagar och värderingar och sitt eget land. Just på grund av Putins försök att splittra energipolitiken och Lukasjenkos smugglingsverksamhet har Polen ett stort intresse av ett starkt EU.

Ett dubbelt budskap måste därför komma från EU-toppmötet: å ena sidan fullt stöd för Polen i konflikten med Lukasjenko och i skyddet av EU:s yttre gränser, men å andra sidan det tydliga kravet på återupprättandet av det rättsliga oberoendet.

Kansler Merkel borde inte avsluta sitt sista EU-toppmöte med att sparka i hälarna när EU:s gemensamma värderingar attackeras.

Istället borde man följa Nederländernas premiärminister Ruttes förslag att Polen omedelbart frysa EU-medel om Warszawa fortsätter sin aggressiva kurs.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.