Hästmarknad 2020

Marknader & Mässor

Inläggsfoto: Hästmarknad 2020

Marknader har funnits sedan urminnes tider, till en början användes de för utbyte av varor och för överföring av teknik och idéer mellan de enskilda grupperna av människor och säkerställde på så sätt hela mänsklighetens fortsatta utveckling utöver långväga handel.

Sedan medeltiden var marknadsrättigheter det preliminära skedet för stadsrättigheter och säkerställde att städer som Heilbronn kunde utvecklas.

Senare, förutom de mest skilda marknaderna, tillkom mässor, som gjorde det möjligt för producenter och säljare att på ett framträdande sätt visa upp sina varor eller tjänster och, som ett resultat, sälja dem väl.

Marknaderna och mässorna bjöd inte bara besökaren på mat och dryck utan även annan underhållning, vilket i slutändan ytterligare ökade attraktionskraften för respektive marknad och mässor.

För att göra det hela ännu mer attraktivt för besökare byggdes marknads- och utställningshallar i de större städerna, som än idag sätter standarden, med bl.a. saluhallar blev riktiga attraktioner på många ställen och gav respektive stad internationellt rykte.

Under tiden har Internet och World Wide Web tillhandahållit andra och, för många människor, mycket bekvämare sätt att handla eller ta reda på om de senaste produkterna och trenderna. Dessutom gör dessa digitala marknader och mässor det möjligt för alla att ta del av och delta i dem, oavsett var de befinner sig.

Denna utmaning, som egentligen inte längre är helt ny, kan mötas genom att å ena sidan öka underhållningskomponenten och å andra sidan stärka kärnkompetensen på en marknad eller mässa.

Eftersom det förra tenderar att resultera i att ditt eget evenemang konkurrerar med dig högtider och högtider och därmed inte bara "tjuvjas" på andra områden, utan riskerar också att ytterligare minska den faktiska och nödvändiga kundkretsen för de aktuella monteroperatörerna.

Det är därför jag tror att det är nödvändigt att komma ihåg den faktiska kärnkompetensen på respektive marknad eller mässa och att kraftigt främja och utöka dem. För genom att öka kärnkompetensen återfår dessa evenemang det nödvändiga ryktet för att kunna hålla sig mot sina digitala konkurrenter, samt en unik försäljningsargument jämfört med de andra festivalerna och festligheterna, vilket dessutom stärker deras attraktionskraft för hela publiken.

Festivaler och högtider är en viktig del av människans samexistens, men det har alltid varit marknaderna och mässorna som utgör städer och hjälper samhället som helhet.

"En person som inte kan förvärva någon egendom kan inte ha något annat intresse än att äta så mycket och att arbeta så lite som möjligt."

Adam Smith, The Wealth of Nations (1776: Bok III, kapitel 2)

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.