lokal valkampanj

Postfoto: Har du frågor? | © Shutterstock

Prime 2019 Jag skrev om att jag trivdes med den lokala valkampanjen i Heilbronn, även om jag var långt ifrån att nå det mål jag satt upp. Under tiden har det gått drygt tre år, även om det nyligen fortfarande fanns här på bloggen Michael George Link MdB har påmint det igen Halvtid i fullmäktige är.

Igår då har Josip Juratovic MdB hos oss första europeiska frukosten påpekade vikten av politiskt engagemang på lokal nivå, och idag satt jag med dem Herbert Burkhardt och Christian Spörer tillsammans för att fastställa de kommande stegen för de fria väljarna i Heilbronn.

Sedan jag nyligen gick med i Fria väljare – Freie Wahlervereinigung Heilbronn e. V. valdes till ordförande kan jag inte längre undvika att börja fundera på den kommande kommunalvalsrörelsen — denna gång inte bara som aktiv valkampanj, utan även som en av de ansvariga samordnarna för hela valrörelsen av alla fria väljare i Heilbronn.

Fördelen för mig är att jag inte behöver oroa mig så mycket för om Friväljarna kommer att sätta upp mig på sin lista igen 2024, eftersom jag då borde ha förtjänat en av de 40 platserna på listan. Och så ser jag redan fram emot en mycket intressant förvalskampanj, som säkerligen kommer att fortsätta sömlöst in i nästa kommunalvalskampanj.

Har du redan funderat på att kandidera till kommunfullmäktige och du även har ditt huvudboende i Heilbronn, då är du välkommen att kontakta mig. Som redan skrivits 2019, efter valet är alltid före valet.

Det finns dock två sidor av varje mynt, och så - som en konsekvens av dagens konversation - kommer jag nog inte att kunna undvika att skaffa några ytterligare sociala mediekonton igen. Jag vet redan vem mer än jag som inte kommer att vara särskilt glad över det heller. Men om du säger "A" måste du säga "B" på gott och ont.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med * märkt