Inga EU-medel till Ungern

Inläggsfoto: Ungerska flaggan | © Pixabay

Europeiska unionen bevisar det inför upprepade utpressningsförsök Viktor Orbáns deras förmåga att agera genom att frysa medel för Ungern.

Viktor Orbáns Trots försök till utpressning och hot om veto, genom att frysa de 6,3 miljarderna euro, drar EU tydliga konsekvenser av den systematiska undergrävningen av rättsstatsprincipen och den ungerska regeringens missbruk av EU-medel. Utöver sin förmåga att agera bevisar EU också att det är klokt i att inte engagera sig i Orbáns kosmetiska skenreformer.

Konditionalitetsmekanismen som ett nytt instrument för att skydda rättsstatsprincipen och EU:s ekonomiska intressen har klarat sitt praktiska test. FDP kämpade länge för detta. Förbundsfinansminister Christian Lindner hade upprepade gånger krävt konsekventa åtgärder från EU:s sida för sunda finanser och rättsstatsprincipen i Ekofinrådet. Det nuvarande beslutet sänder en tydlig signal till Orbán och hans potentiella imitatorer: Endast de som respekterar EU:s regler och värderingar kan dra nytta av dess ekonomiska resurser.