Avsluta prisspekulation i EU ETS

Feature foto: Heilbronn koleldade kraftverk | © Pixabay

Spekulanter driver upp priserna i den europeiska handeln med utsläppsrätter. Detta skymmer de faktiska undvikandekostnaderna för CO2-utsläpp. För att stävja överdrifterna föreslår jag en reform som skulle driva ut spekulativa investerare från marknaden.

Sedan en tid tillbaka har det pågått en kontroversiell diskussion, inte bara på EU-nivå, som den drastiska prishöjningar för utsläppsrätter (EUA) i EU-systemet för omsättbara utsläppsrätter (EU-ETS) sedan början av förra året från cirka 30 euro till över 90 euro per EUA under en kort tid i början av december 2021. Anledningen till detta är inte en grundläggande förändring av EUA:s bristsituation utan ett massivt inträde av EU internationellt finansiellt spekulativt kapital. Antalet av dessa finansmarknadens aktörer har enligt en analys av PIK tredubblats sedan 2018. 

Jag påpekade detta grundläggande problem redan 2006 och som BVEK förslag gjorda för att lösa det. Tyvärr togs de inte upp av det federala miljöministeriet (BMU) vid den tiden. Som i diskussionerna på den tiden i BMU:s arbetsgrupp för utsläppshandel blev tydligt, var BMU främst oroad över intäkterna från försäljningen av EUA för att maximera så mycket som möjligt, eftersom de flesta av dessa går in i BMU:s budget för att finansiera olika finansieringsprojekt. BVEK-förslagen togs därefter inte upp heller av EU-kommissionen. Men för att förstå problemet som har uppstått som ett resultat, måste Huvudfunktion för EUA-priset förklaras i EU ETS.

den klimatskyddseffekt av EU ETS bestäms inte av EUA-priset, vilket ofta felaktigt hävdas, utan av den totala volymen EU ETS som tilldelats EU ETS genom resolutioner från EU-rådet och EU-parlamentet. EUA-priset avgör något annat, nämligen ekonomiska kostnader denna klimatskyddseffekt. 

Handelsbarhet säkerställer de mest kostnadseffektiva besparingarna

Av EES ska uppnås att dessa ekonomiska kostnader och därmed också den oundvikliga förlusten av välstånd och de tillhörande sociala bördorna minimerad kommer. Marknadspriset till följd av utbud och efterfrågan bör helst vara det annars okända marginella undvikandekostnader av utsläppen i systemet. Det faktum att EU:s är utbytbara utlöser en sökprocess efter de mest kostnadseffektiva alternativen för att undvika utsläpp.

Varje operatör av ett system som omfattas av EU ETS är utesluten ekonomiskt egenintresse kontrollera vilka möjligheter han har för att undvika utsläpp och vilka de specifika kostnaderna är. Han kommer bara att realisera de med lägre kostnader än EUA-marknadspriset och inte de andra så länge de ligger över EUA-marknadspriset. På så sätt minimerar han sina individuella driftskostnader. Bara om alla ETS-systemoperatörer beter sig på detta sätt kommer de också att göra det ekonomiska kostnader minimeras.

Men EUA-marknadspriset motsvarar faktiskt endast de marginella undvikandekostnaderna och kan tjäna som en motsvarande orientering för ETS-systemoperatörerna om det är I huvudsak av efterfrågebeteendet exakt denna ETS-systemoperatör bestäms. Om han däremot väsentligen bestäms av andra marknadsaktörer har han det ingen meningsfullhet mer angående marginella undvikandekostnader och förlorar därmed sin huvudsakliga funktion i EU ETS. Som ett resultat blir de ekonomiska kostnaderna och därmed förlusten av välstånd och sociala bördor högre än nödvändigt. 

Detta oönskad utveckling inträffade inte bara 2021, vilket redan har visats de senaste åren av de kraftiga fluktuationerna i EUA-priset på mer än tio euro under loppet av ett kalenderår. Men 2021 har denna utveckling nu exploderat och blivit synlig för alla. EUA-handel har urartat till ytterligare en lekplats för internationell finansspekulation. Det äventyrar också den ekonomiska existensen för många ETS-system, särskilt i de östeuropeiska länderna.

För att eliminera denna hotfulla situation EU måste äntligen agera och omedelbart ta upp BVEK-förslagen från 2006 i princip:

För att avvärja finansiell spekulation bör deltagandet i EUA:s statliga auktioner begränsas till operatörer av EU ETS-system, eftersom endast de har relevanta kostnader för att undvika utsläpp. För att systemoperatörerna för utsläppshandelssystem inte helt enkelt ska kunna fångas upp i finansiell spekulation bör deras maximala årliga bud- eller auktionsvolym också begränsas. Jag har redan en 2008 formulerat utkast en motsvarande lagförordning till BMU för de tyska EUA-auktionerna 2009 till 2012. 

På den tiden skulle ett sådant förfarande först ha uppmuntrat (man kan också säga "tvingat") anläggningsoperatörerna att ta reda på sina respektive individuella kostnadskurvor för att undvika utsläpp För att skapa klarhet, eftersom de först då kunde ha lämnat meningsfulla erbjudanden, och för det andra skulle finansspekulanterna ha hållit sig utanför. Tyvärr ville BMU då inte gå åt det hållet utan valde ett förfarande som högsta möjliga auktionsintäkter lovade att generera och därmed maximerade BMU:s särskilda budget.

Ändring av EU:s auktionsregler krävs

Idag har utvecklingen fortsatt och EU:s auktionsförordning skulle behöva ändras. Och naturligtvis kan de flesta, men inte alla, detaljerna i de gamla BVEK-förslagen antas. I synnerhet Begränsning av den maximala årliga auktionsvolymen nu ske beroende på de historiska utsläppen från ETS-systemoperatörerna; Det här är data som inte var tillgängliga då.

Om auktionsvolymen var begränsad till cirka 150 procent av de genomsnittliga utsläppen under de tre eller fem föregående åren, till exempel, skulle ETS-systemoperatörerna fortfarande ha det tillräckligt med spelrum för att säkra framtida utsläpp. Samtidigt skulle detta dock inte vara tillräckligt spelrum för att kunna utnyttjas av finansspekulanter.

På grund av det tillfälliga införandet av systemet, som gäller för alla länder som deltar i EU ETS och drivs av EU-kommissionen Fackligt register den tekniska implementeringen skulle vara mycket lättare idag. Man skulle bara behöva föreskriva tillgång till statliga auktioner via ETS-systemets konton i unionsregistret.

Eftersom det också verifierade historiska utsläpp av respektive ETS-system lagras, kan systemet automatiskt beräkna och rapportera den årliga maximala auktionsvolymen. Från detta kan systemet automatiskt dra av den framgångsrika auktionerade EUA-volymen och, när den maximala auktionsvolymen har uppnåtts, den extra volymen Blockera åtkomst till auktionerna för respektive år. Utbytet av UNFCC-utsläppskrediter (CER och ERU) mot EUA var redan reglerat i unionsregistret på samma sätt.

För det första, om EU:s auktionsförordning ändrades i enlighet därmed, skulle de resulterande auktionspriserna i huvudsak återvända bara från det ETS-systemoperatörernas efterfrågebeteende att fastställas och för det andra därigenom återigen marginella undvikandekostnader avslöja för information om ETS-systemoperatören.

Betydligt lägre auktionspriser att vänta

Som ett resultat förväntas auktionspriserna att betydligt lägre än det nuvarande marknadspriset vara. Ingen ETS-systemoperatör skulle då köpa EUA på andrahandsmarknaden för 60 euro eller 80 euro per enhet om han antagligen kunde förvärva den EUA som krävs för att uppfylla sina skyldigheter på auktioner för 20 till 30 euro. Finansiell spekulation skulle teoretiskt sett kunna fortsätta pris på andrahandsmarknaden flyta upp och ner, men det skulle ha för det effektiv funktion av EU ETS är inte längre relevant. Finansiella spekulationer skulle förmodligen snabbt bli andfådd i brist på köpare och de skulle dra sig tillbaka från EUA-marknaden igen. EUA-marknaden skulle inte längre vara lämplig som en annan lekplats för dem.

Det skulle också vara användbart om EU-kommissionen skulle auktionera ut alla EUA istället för att tilldela EUA-kvantiteter till medlemsstaterna för deras egna auktioner bara Går helt till medlemsländerna enligt EUA-fördelningsnyckeln att distribuera skulle. Medlemsstaterna är inte riktigt intresserade av EES ändå, bara av intäkterna från deras auktionering. Eftersom EU-kommissionen som auktionsförrättare då inte skulle få någon av intäkterna skulle den också ha fått det inget egenintresse av höga intäkter och skulle vara gratis för det förfarande jag har föreslagit med lägsta möjliga intäkter.

Koalitionsavtalet säger ingenting om en motsvarande reform. Nu kan bara en offentlig diskussion Sätta press på trafikljuskoalitionen att på EU-nivå förespråka för en Ändring av EU:s auktionsförordning och drar ur kontakten på EUA-prisspekulationerna.


Jürgen Hacker är miljöekonom och var ordförande i Federal Association for Emissions Trading and Climate Protection från 2005 till 2011 och från 2014 till 2019. Han har varit grundare och managing partner för UMB UmweltManagementBeratung Hacker GmbH sedan 1986.

jag lärde Jürgen Hacker I början av 1980-talet, då han inte bara gav de Unga liberalerna i Heilbronn struktur, utan också säkerställde kopplingen till de andra Julis i Förbundsrepubliken. Jag har fortfarande goda minnen från våra gemensamma kampanjer, som redan då handlade om miljöskydd. 

Så jag är väldigt nöjd med att jag kunde vinna över honom som gästbloggare.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med * märkt