Ämnen för Hertenstein-samtal

Hertenstein Round Table 2017

Inläggsfoto: Hertensteiner diskussionsgrupp 2017 | © EUHN

Hittills har följande ämnen behandlats och diskuterats i lämpliga diskussionsgrupper:

Europeiska federala staten

 • Framtida struktur för EU som en europeisk federal stat (2017)
 • Framtida struktur för EU som europeisk federal stat, t.ex. Federalism & Democracy (2018)
 • Den kommande EU-framtidskonferensen – Upptakt till en ny konstitutionell konvent för Europa? (2020)
 • Varför behöver vi Europas Förenta stater så snart som möjligt? (2021)
 • IÄr EU:s strategiska kompass korrekt kalibrerad? (2022)

Europas grunder

 • EU:s religiösa/filosofiska grund (2017)
 • Juridiska, religiösa och filosofiska grunder för EU (2018)
 • Socialt Europa (2019)
 • Parternas nödvändighet för den sociala intressebalansen (2019)
 • Europeisk penning- och finanspolitik (2020)
 • European Citizens' Initiative - Vad vi vet efter nästan 10 år (2021)

federalism

 • Nödvändighet, grunder, typer och den ideala federalismen (2019)
 • Integration av oförenliga eller nyinvandrade delar av befolkningen (2017)
 • History of the European Idea and the European Federalists (2019)
 • Vi är inte ensamma! – Nätverksarbete och inverkan av europeiska federalister (2020)

Vi människor

 • Den sociala aspekten eller den sociala konfigurationen av Europa, t.ex. Integration, Inclusion and Assimilation (2018)
 • Människan, hennes behov och rädslor som drivkraft och gräns för politiken (2018 och 2019)
 • Europa som projekt – vad betyder det för européerna idag? (2020)
 • Vi förenar europeiskt medborgarskap! Använda möjligheter för möten med Frankrike som exempel (2020)
 • Vad har coronakrisen gjort med européernas europeiska självförtroende? (2021)
 • Vilken europeisk "vändpunkt" behöver vi européer? (2022)

nätverk av Europa

 • Quo vadis Europa?! (2017)
 • Vikten av det transatlantiska förhållandet för Europa (2021)
 • Europa i krig!?! (2022)
 • Europeiskt försvar efter kriget i Ukraina (2022)

Här kommer du tillbaka till startsidan för Hertenstein Talks.

#Hertenstein #UEF #EU #EUD #EUBW #EUHN #JEF

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med * märkt