Hertenstein pratar

Hertenstein pratar

Alla europeiska federalister och de som är intresserade av Europa kan delta i Hertenstein Talks, som har hållits årligen sedan 2017. Dessa äger rum i september i Heilbronn eller som virtuella diskussioner med lämplig videomjukvara.

2021 beslutade initiativtagarna och moderatorerna att låta Hertenstein-samtalen äga rum personligen igen från 2022. Även om de virtuella Hertenstein-samtalen kunde attrahera nya deltagare och inte lämnade något övrigt att önska när det gäller intensitet, kan de inte fullt ut uppfylla den faktiska avsikten med Hertenstein-samtal.

Historien om Hertensteinsamtal

Den nya upplagan av Hertenstein Talks 1946 beslutades med anledning av firandet av sjuttioårsjubileet av Hertenstein-programmet den 21 september 2016 av EUROPA-UNION Heilbronn i Hertenstein (CH-6353 Weggis).

Efter långa interna diskussioner om genomförandet och framför allt om dess finansiering, beslutades den 8 januari 2017 att detta först skulle ske i Heilbronn och sedan flyttas till själva Hertenstein på medellång till lång sikt.

Det blev snabbt uppenbart för alla inblandade att Hertenstein Talks inte borde förbli ett lokalt evenemang, utan måste bli ett alleuropeiskt projekt.

Alla var också överens om att den första implementeringen måste komma från initiativtagaren för att främja dess förverkligande.

Redan under de första diskussionerna under Hertenstein-samtalen 2017 insåg man att fler ämnen i framtiden kommer att behöva läggas till de tre givna. 

Och så utvecklades Hertenstein Talks till ett diskussionsforum som nu påstår sig täcka alla relevanta ämnen relaterade till Europa.

Idén om Hertenstein-samtalen

Hertenstein Talks är utformade i en första serie samtal för totalt 12 samtalsomgångar, varvid under de första tio omgångarna (1:a till 10:e Hertenstein Talks) ämnen, som alla är härledda från de tolv punkterna i Hertenstein-programmet i september 21, 1946, fortlöpande - - även av respektive diskussionsdeltagare själva och detta med sikte på följande år -- utvidgats eller preciserats efter deltagarnas nuvarande och ytterligare föränderliga behov och frågor.

År 2027, vid de 11:e Hertenstein-samtalen, ska resultaten av detta decennium behandlas och diskuteras för att äntligen kunna utfärda en gemensam förklaring om Hertenstein-programmet från 2028 vid de 12:e Hertenstein-samtalen 1946.

Med denna deklaration bör då också den andra serien samtal inledas, som då kanske till och med samlar federalister från alla hörn av Europa och resten av världen igen i själva Hertenstein.

Förloppet av Hertenstein samtal

Nya ämnen föreslås redan under de pågående Hertenstein-samtalen, och ytterligare ämnen dyker upp under utarbetandet av protokollet. När man förbereder sig för följande diskussioner bestäms sedan nästa ämnen tillsammans med moderatorerna.

Moderatorerna förbereder innehållet i ämnena. Vissa ämnen förbereds också helst av två moderatorer och modereras tillsammans under diskussionerna. 

Moderatorerna presenterar och introducerar ämnena. Efteråt absorberar deltagarna idéerna och förslagen för att diskutera det presenterade ämnet inom tre timmar. I de två virtuella samtalsomgångarna (2020 och 2021) minskade vi respektive samtalsrunda till en 90-minuters tidsgräns av enbart tekniska skäl, som dock inte kunde hållas.

Moderatorer och protokollförare dokumenterar samtalsförloppet för att kunna presentera de första resultaten i slutet av samtalet (varmtvätt) och senare även för att kunna skapa sammanfattningarna till det gemensamma protokollet.

Varje deltagare i diskussionen kan också ta in sina egna uttalanden, som antingen införlivas i protokollet samtidigt eller bifogas protokollet senare.

samtalsämnen 

Här hittar du samtalsämnena

konversationsresultat

moderatorer

Här kan du ta reda på mer om moderatorerna för Hertenstein Talks.

supportrar

Hertenstein Talks stöds av EUROPA UNION Heilbronn organiseras och av EUROPA UNION Baden-Württemberg eV, The Unga européer – JEF Baden-Württemberg eV, The EUROPA UNION Tyskland eV och från Union of European Federalists stöds.

hertenstein

Hertenstein är den mest kända delen av kommunen Weggis vid Luzernsjön i den schweiziska kantonen Luzern. Den 21 september 1946 var det där Hertenstein program passerade.

Heilbronn

Heilbronn är en stor stad i norra Baden-Württemberg och har varit värd för de aktuella Hertenstein-förhandlingarna sedan 2017.

wikipedia

För att få en snabb överblick över Hertenstein-samtal kan du också klicka på motsvarande Wikipedia-post falla tillbaka på.


Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med * märkt