Fria väljare kräver saluhall...

Postfoto: Reim-Areal | © Heinrich Kümmerle

... i flera år på "Reim-Areal". I detta avseende stöder vi gärna det medievänliga förslaget från en annan riksdagsgrupp. En saluhall med färska regionala produkter har efterfrågats av olika fraktioner i Heilbronns kommunfullmäktige i 20 år. Senast vi Fria Väljare ansökte om utvecklingen av "Reim-Areal" och byggandet av en saluhall var den 9 september 2019.

Tyvärr - och det är fakta - har alla ansträngningar hittills misslyckats på grund av tillgången på hela området och en lämplig operatör. Smarta idéer har funnits och har funnits i många år. Människor som vet hur man gör det också - bara de människor som sedan omsätter det i praktiken - saknas helt enkelt.

Starka idéer är till ingen nytta där, hur medievänliga de än är. Vi Fria Väljare håller oss till ämnet och hoppas att de (återstående) fastighetsägarna till "Reim-Areal" någon gång ska visa viss förståelse och ta in sitt område för stadsutveckling (med saluhall) i konceptet. Fram till dess kommer en saluhall stå på agendan och förbli en lokalpolitisk önskan.

Jag svarar gärna på alla frågor: herbertburkhardt@yahoo.de