holländska parlamentet

Europadagen 2011

Inläggsfoto: holländska parlamentet | © Pixabay

Processen för europeisk enande inleddes framgångsrikt för mer än 70 år sedan genom privata initiativ från engagerade européer. Vägen ledde till grundandet av Europarådet (1949) med Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (1959), vidare via Montanunionen (1951), Euratom (1957), EEC (1957), EG (1993) till Europeiska unionen (2006). 1979 kunde vi också direkt välja de första ledamöterna av Europaparlamentet, som hade skapats 1952. Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft 2009 har våra företrädare kunnat utöva mer och mer inflytande på nationella regeringar och Europeiska kommissionen och därmed fortsätta att forma vår gemensamma framtid på ett demokratiskt legitimerat sätt. Vår idé om "Europas förenta stater" (1946) - ett ekonomiskt starkt och politiskt oberoende, demokratiskt och federativt freds-Europa är inte föråldrat trots alla undergångsprofetior och existerande problem upp till mycket stora utmaningar!

Väsentliga mål har sällan uppnåtts på kort tid. Det finns alltid utmaningar eller till och med motgångar att övervinna. Och om du redan involverar mer än 500 miljoner människor med deras respektive egenskaper och intressen för att uppnå mål, kan du med säkerhet tala om en herkulisk uppgift.

På grund av den rådande finanskrisen i Europa och de överraskande klagomålen om europeiska ideal från våra sydliga grannar och de associerade eller framväxande konflikterna, är det inte lätt i dessa dagar att hitta den nödvändiga politiska förståelsen bland våra medborgare eller till och med bland mindre informerade politiker, för att främja den europeiska idén ytterligare.

Trots detta håller vi, bekännande européer, fast vid det europeiska projektet av just den anledningen – eller för att uttrycka det mer exakt. Alternativet skulle vara förfall, förstörelse och vår europeiska civilisations undergång. Inget samhälle i Europa skulle överleva ett andra "1945" och effekterna på hela världen skulle vara oförutsägbara.

Det är därför vi alla uppmanas mer än någonsin att driva den europeiska enandeprocessen framåt och att möta alla kriser tillsammans - Europa och dess medborgare kommer att växa fram starkare.

Heilbronns distriktsförening för EUROPA-UNION Tyskland kommer därför att fortsätta att ge information om vårt Europa, dess människor och institutioner. Med våra informations- och utbildningserbjudanden samt erbjudandet att utbyta idéer med andra européer vill vi göra vårt för att "Europas Förenta stater" kan bli verklighet.

Vi arrangerar årets mötesplats Europa för 22:a gången tillsammans med staden Heilbronn, Europaorienterade föreningar och partnerstäder på Kiliansplatz i Heilbronn. I år vill vi visa alla Heilbronners och deras gäster att man kan leva, arbeta och fira tillsammans i fred och till gagn för alla.

Vi, uttalade européer, uppmanar våra politiker, särskilt i tider av ekonomiska och globala svårigheter, att möta dessa utmaningar med väl genomtänkta och samordnade lösningar och även att se över befintliga lagar och fördrag i detta avseende och anpassa dem vid behov.

Heilbronn District Association kommer att fortsätta att följa den europeiska enandeprocessen, främja den och göra sitt för att även framtida generationer ska kunna utvecklas så bra som möjligt i ett fritt Europa.

För detta ändamål efterlyser vi ytterligare utbildningsinsatser och initiativ, eftersom vi är som Pierre Bertaux fast övertygad om följande: "Du är inte europé från födseln, du blir det genom utbildning."


redaktionell Tips: I originalversionen hade jag av misstag sätt Robert Schuman ett citat tillskrivet, men som av Pierre Bertaux (Human mutation 1963:166, "Man är inte europeisk av födseln, man blir det genom utbildning.")


"Vet du skillnaden mellan utbildning och erfarenhet? Utbildning är när du läser det finstilta; erfarenhet är vad du får när du inte gör det."

Pete Seeger, i Washington Post (28 januari 2014)

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.