Europadagen 2009

5
(1)

Foto: Europaparlamentet i Strasbourg | © Erich Westendarp på Pixabay 

Här i staden och stadsdelen Heilbronn har medborgare av över 120 nationaliteter levt fredligt tillsammans i årtionden. Sedan 1989 och nu för 21:a gången, har vi, uttalade européer, firat vår "Europeiska mötesplats" på Kiliansplatz i Heilbronn. Med detta vill vi visa våra medmänniskor att samhörighet inte bara är bättre, utan också trevligare, intressantare och mer attraktiv än apatisk samexistens. Vi vill ta bort människors rädsla för det okända, väcka förståelse för andra kulturer och seder och vinna över alla medborgare att arbeta med oss ​​för att bygga ett gemensamt Europa baserat på deras värderingar och idéer.

EUROPA-UNION Heilbronn annonserar också bland annat informationsstånd och evenemang för vårt vackra Europa, organiserar resor till de europeiska institutionerna och till partnerstäderna och samhällena i staden och distriktet Heilbronn. Dessutom erbjuder vi på vår nya distriktsförenings hemsida på www.kvheilbronn.eu Ytterligare information och bakgrundsinformation om Europa och Europeiska unionen. Där kan du också utbyta information med oss ​​och varandra i forum eller helt enkelt uttrycka din personliga åsikt om vårt Europa. Vi ser fram emot ditt besök och ditt aktiva deltagande. Naturligtvis hittar du även bilder på våra evenemang och alla broschyrer och flygblad som hittills publicerats på vår hemsida.

Stöd gärna våra ansträngningar att ytterligare expandera Europa i fred, frihet och välstånd och hjälp till att forma vår gemensamma framtid och våra barns framtid till gagn för alla och bidra till att Lissabonfördraget blir ytterligare en byggsten för vårt europeiska hem.

För 7 år sedan ägde de första direkta valen till Europaparlamentet rum den 10 och 1979 juni XNUMX. Med detta direkta val till Europaparlamentet nådde en unik framgångssaga sin preliminära kulmen. Efter otaliga krig under de senaste århundradena och pågående osäkerhet uppnåddes inte bara fred och välstånd i Västeuropa, utan de drabbade nationalstaterna var nu också redo att lämna över sitt eget ansvar till ett demokratiskt legitimerat europaparlament.

Sedan 1979 har Europaparlamentet gradvis utökat sina befogenheter. Idag stiftar Europaparlamentet tillsammans med Europeiska unionens råd (EU:s ministerråd) lagar som är giltiga i alla EU:s medlemsländer och som påverkar vårt dagliga liv.

I år väljer medborgare från och med nu 27 länder i Europeiska unionen med nästan 500 miljoner invånare sina representanter till vårt gemensamma parlament. Här i distriktet Heilbronn uppmanas alla medborgare, oavsett om de har tyskt eller annat EU-medborgarskap, att välja sina representanter till Europaparlamentet. Dessutom väljer vi våra representanter till respektive kommunfullmäktige; även här är alla EU-medborgare med primärt hemvist här röstberättigade och invalda.

Ta din chans, utöva din rösträtt och hjälp oss alla att fortsätta forma Europa. Din röst räknas, oavsett om det är i Europaparlamentet, förbundsdagen eller i din kommunfullmäktige. Det finns många partier och kandidater att välja mellan, stödja din "riktning" eller den kandidat du litar på; och skulle situationen uppstå att du inte kan rösta på någon med gott samvete, gör då även detta känt genom att ogiltigförklara din röst.

Förutom storpolitik, vare sig det är i Bryssel eller i respektive kommunfullmäktige, har Europa pågått bland oss ​​i åratal som en självklarhet. Invånarna i Heilbronn studerar, arbetar eller bor över hela Europa, lokala migrantföreningar engagerar sig tillsammans med sedan länge etablerade föreningar vid stadsfestivaler och andra evenemang, och invånare som har flyttat hit engagerar sig i sin stad eller sitt samhälle.

Heilbronns distriktsförbund i EUROPA-UNION Tyskland har engagerat sig i den europeiska idén sedan 1953 och har sedan dess främjat ett Europa förenat i mångfald. Organiserade över hela Europa tar engagerade européer chansen att ta reda på mer om Europa, dess länder, människor, seder och seder.

Med mötesplatsen Europa vill vi inspirera våra medborgare till ett gemensamt Europa och föra dem närmare Europa. Vi arrangerar detta för tjugonde gången tillsammans med staden Heilbronn, Europaorienterade föreningar och partnerstäder på Kiliansplatz i Heilbronn. I år vill vi visa alla Heilbronners och deras gäster att man kan leva och fira tillsammans i fred och till gagn för alla.

Vi, uttalade européer, uppmanar våra skolor och deras lärare, särskilt under valåret 2009, att mer använda det kommande valet och de tillhörande informationsevenemangen och att låta våra ungdomar ta itu med europeiska frågor - Europa är redan vår nuvarande och framför allt framtiden våra barn.

Distriktsföreningen Heilbronn erbjuder sitt stöd. Förutom den årliga europeiska tävlingen under vintermånaderna hjälper vi också gärna till med skolinformationsevenemang, tar skolklasser till Europaparlamentet eller möjliggör deltagande i vår partipolitiska ungdomsorganisation.

I slutändan är det dock upp till var och en av oss om och hur vi integrerar och engagerar oss i vårt samhälle. Det är upp till var och en om man ska nöja sig med tv, dataspel och därmed med en virtuell värld, eller om man ska börja leva. Kom ihåg: det är din värld, ditt Europa, ditt hemland och ditt liv och varje röst räknas!

europeisk federalist

”Jag växte upp med tanken att demokrati inte är något man tror på eller en plats där man hänger upp hatten, utan det är något man gör. Du deltar. Om du slutar göra det, faller demokratin sönder och faller samman.”

Abbie Hoffman, Abbie Hoffman: American Rebel (1993: 296)

Hur användbart var det här inlägget?

Klicka på stjärnorna för att betygsätta inlägget!

Genomsnittligt betyg 5 / 5. Antal recensioner: 1

Inga recensioner ännu. Du kan också kommentera detta inlägg nedan.

Jag är ledsen att inlägget inte var till hjälp för dig!

Låt mig förbättra det här inlägget!

Hur kan jag förbättra det här inlägget?