Brittiska parlamentets hus

Europadagen 2006

Foto: British Houses of Parliament med Big Ben | © Pixabay

För sextio år sedan, exakt den 21 september 1946, gjorde visionära européer vid Luzernsjön i Schweiz det Hertenstein program antagits. Formade av två världskrig krävde de en europeisk gemenskap på federal basis. Med överföringen av suveränitetsrättigheter ville de ha europeiska medborgerliga rättigheter i frihet och säkerhet för alla folk av europeisk karaktär. Sedan dessa dagar har EUROPA-UNION också arbetat outtröttligt och över partigränserna i Heilbronn för den europeiska idén att skapa ett enat Europa och integrationen av dess medborgare samtidigt som alla dess folks unika karaktär bevaras.

Förutom ett stort antal åtgärder, inklusive initieringen av vänortssamarbete och studentutbyten, har det alltid varit viktigt för EUROPA-UNION att aktivt närma sig folket i Heilbronn och att främja den europeiska idén, ta bort rädslor, att medla och därmed bidra till Europas framgång. Förutom ett stort antal evenemang, såsom resor till Europaparlamentet, till våra grannländer, samt paneldiskussioner och föreläsningsserier, har EUROPA-UNION organiserat det årliga evenemanget sedan den 6 maj 1989 Mötespunkt Europa på Kiliansplatz. Bären av idén om ett fritt och enat Europa i mångfald, ung och gammal, oavsett om Heilbronn "Urgestein" eller "Neig'schmeckte", fira tillsammans med musik och dans. Kulinariska erbjudanden från alla våra utländska medborgares ursprungsländer ger det fysiska välbefinnandet.

Europeiska unionen har nu 25 medlemsländer och andra sökande strävar efter medlemskap. Fred, stabilitet, öppna gränser, semesterresor till våra grannländer och en gemensam valuta är nu en självklarhet för oss och våra barn; det tillhörande välståndet och rörelsefriheten är nästan "genomförbara". Det är säkert att vår europeiska civilisation redan har förankrat sina hundraåriga erfarenheter och övertygelser inom alla områden av politik, ekonomi och kultur och har därmed uppnått en styrka som alla andra stater och människor på jorden avundas oss för.

Icke desto mindre gör de senaste händelserna och reaktionerna från våra medborgare det klart för oss att vi européer inte bara måste erkänna den styrka vi själva har fått, utan lita på den och fortsätta på vår framgångsrika väg som bygger vidare på den, så att en rika, starka och enade Europa kan göra sitt bidrag kan göras till Världsförbundet.

Det är därför EUROPA-UNION fortsätter att verka för en gemensam konstitution, för anslutning av alla folk av europeisk natur och deras fullständiga integration i fred och mångfald. Även efter sextio år förblir Hertenstein-programmet giltigt!

Med anledning av årets mötesplats för Europa publicerar vi denna broschyr för sjätte gången, å ena sidan för att främja mötesplatsen och å andra sidan för att föra dig lite närmare EUROPA-UNION Tyskland och dess idéer .

#konstitution #Europa #Luzernsjön


"Historien lär oss att människor och nationer beter sig klokt när de har uttömt alla andra alternativ."

Abba Eban, i The Times (17 december 1970)

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.