"Europa är för alla!"

Det är snart dags och min bok om den europeiska idén, Europa och de europeiska federalisterna kommer att vara klar.

Kommentarerna från de första testläsarna är ganska positiva, så jag behöver bara ta några tips och uppdatera det hela igen, eftersom BREXIT har haft inverkan på den här boken från början.

Boken kommer att finnas tillgänglig både digitalt och i tryck.

För den som är nyfiken har jag något att leta upp här: https://europa.kuemmerle.name


"Varje bra idé behöver sin gemenskap."

Gerhard Eickhorn, citerad i 50 Years of Commitment to Europe (1997: 2)