Det räcker verkligen!

Utvalda foto: Millicent Garrett Fawcett - Memorial | © Dimitris Vetsikas på Pixabay 

Nu när vi har fått veta att den tidigare kanslern Gerhard Schröder Till exempel när hans yngsta fru ska betala ersättning till den tidigare ägaren tar vi män nu våra fruars frigörelse i egna händer.

Dessutom är många av oss trötta på gnället om underrepresentation av kvinnor, särskilt i så viktiga kretsar som Union of European Federalists, vilket också var en stor nyhet i mitt nyhetsblad idag!

Det är därför som en emancipationslag måste utarbetas omedelbart – före utgången av den lagstiftande församlingen – som kommer att avskaffa denna orättvisa en gång för alla och avskaffa skillnaden mellan kvinnor och män för alltid; alla däremellan får vänta lite längre för vi kommer inte att kunna rädda världen helt i år.

Grunden för denna nya emancipationslag är klagomålen om brister, till att börja med militären, polisen, avfallshantering, gruvor, slaktare och andra existentiellt viktiga samhällsuppgifter. Dessutom finns det klagomål från klubbar som håller på att dö ut, som manskörer eller filatelistklubbar — för att inte tala om politiska partier.

Detta kommer nu att ändras omedelbart med den nya lagen! Samtliga personalavdelningar och även föreningsstyrelser anmäler sina motsvarande personalbehov till respektive invånareregistreringskontor och de fyller sedan omedelbart de lediga tjänsterna med kvinnor ur sin respektive befolkning och detta fram till kl. 50 % ränta nås hos kvinnor.

Obligatoriska skyldigheter, medlemskap eller militärtjänstgöring var igår! Från och med nu börjar vi om med en emancipatorisk rekryteringsoffensiv! Och om vi får slut på kvinnor kommer vi helt enkelt att råna Sabine-kvinnor, om nödvändigt också från Korea.


"Den emanciperade kvinnan är lika dum som de andra, men vill inte bli uppfattad som dum."

 Esther Vilar, Den tränade mannen (1998 [1971]: 109)