En anteckning från Goethe

Inläggsfoto: samlade verk | © Pixabay

Johann Wolfgang von Goethes bok Wilhelm Meisters lärlingsutbildning (1795-1796) är fortfarande läsvärd. Ursprungligen en läsfråga under mina studier, jag gillar att läsa den än idag.

Följande citat är från detta, nämligen från bok 8, kapitel 4:

”Om vi ​​… tar människor som de är, gör vi dem värre; om vi behandlar dem som om de vore vad de borde vara, tar vi dem dit de behöver föras."

Johann Wolfgang von Goethe

Även om Goethes kunskap är giltig än idag, blir det allt svårare, åtminstone för mig, att implementera detta råd.

Men det beror nog bara på deras egen ålder.


"Vi är vad vi är, på grund av tankevibrationerna som vi fångar upp och registrerar, genom stimulansen från vår dagliga miljö."

Napoleon Hill, Tänk och väx rik (2015 [1937]: 30)