EU-toppmötet måste åstadkomma en förändring

Foto: Europeiska flaggor i Bryssel | © Pixabay

Som europapolitisk talesman för FDP:s parlamentariska grupp i tyska förbundsdagen kommenterar jag gärna det pågående EU-toppmötet.

Inflationsreduktionslagen är ett problem för det transatlantiska förhållandet. En lösning, som en likabehandlingsklausul med Kanada och Mexiko, vore viktig för att förhindra att EU missgynnas och företag lämnar landet.

EU får dock inte hamna i en industripolitisk spiral av motåtgärder, subventioner och protektionism. Särskilt förslaget om en skuldfinansierad suveränitetsfond skulle vara en återvändsgränd. EU har gott om outnyttjade medel som man kan och måste använda.

Istället för alltid nya regleringar och finansieringspotter bör EU koncentrera sig på att göra den egna lokaliseringen mer attraktiv, stärka den inre marknaden och sluta fler frihandelsavtal med värdepartners. Det är hög tid att ta itu med vändpunkten i den ekonomiska politiken och handelspolitiken tillsammans på europeisk nivå.