"Berbern" från förr finns inte längre

Inlägg Foto: FR2 Projekt av Construction Guild | © konstruktion guild

De hemlösa kallades förr "berber". För bara några decennier sedan strövade hemlösa runt i hela landet, från socialkontor till socialkontor, från prästgård till prästgård och letade efter en sovplats och en varm måltid. Den bittra cykeln från arbetslöshet till hemlöshet till livet på gatan ledde till migrationsrörelser i hela Tyskland.

De tiderna är för länge sedan förbi. "Berberen" från då existerar inte längre. Men det gör hemlösa och antalet ökar för varje år. Hamburg har den högsta andelen hemlöshet bland tyska storstäder med nästan 19 000 personer. Även i den förment solida staden Stuttgart lever 4 200 människor utan bostad.

De arbetslösa men välkvalificerade och fysiskt robusta hemlösa förr är utdöda. De som lever på gatan och utan tak över huvudet idag är ofta kroniskt sjuka och psykiskt sjuka. De många vandrare i vårt nya mottagnings- och integrationscenter i Heilbronn visar att åldersgränsen också har flyttats mot äldre drabbade.

Var kommer de boende ifrån i vårt Projekt FR2? De allra flesta, runt 80 procent, kommer från tätorten. De är personer mellan 18 och 82 år som tidigare bott på gatan, hos vänner, familjemedlemmar eller i härbärgen för hemlösa.

Bland dem finns människor från en mängd olika kliniker och terapianläggningar som skulle behöva bo och övernatta under bron eller på parkbänken utan vårt erbjudande.

Våra väntelistor är långa – för långa. 19 personer är för närvarande anmälda till undantagsboendet och tio personer för en plats på integrationshemmet. En sjukhuslägenhet finns tillgänglig i FR2-projektet för utskrivna patienter som ännu inte är tillräckligt vältränade för att överleva på gatan. Ytterligare ett rum är reserverat för kvinnor som har upplevt våld och inte har någon annanstans att ta vägen. Behovet finns, husen är fullbelagda.

Här kan du hitta mer information om bygggillets FR2-projekt: