24.6.02022

Foto: Ställ med Ukraina, Ukrainas och EU:s flaggor

prisutdelningsceremoni

Den tredje prisutdelningen för årets Europatävling ägde rum i morse på Schlossbergskolan i Auenstein. Rektorn Heidi Ade har sin skola under kontroll och därför är det alltid ett nöje att åka till Auenstein.

Jag var särskilt glad i dag att vi också kom tillbaka från Ilsfeld med nya idéer inför den kommande 70:e europeiska tävlingen. Om vi ​​kan hitta tillräckligt många kampanjkamrater till dess kommer vi definitivt att kunna erbjuda eleverna mycket nästa år.

Europa syrsor

Åtminstone för medlemmarna i EUROPA-UNION och andra Europaentusiaster finns det ingen mer attraktiv festival denna helg än vår traditionella Europagrill i Untergruppenbach.

Den organiseras helt på frivillig basis och följer alltid potluck-principen. Det är inte bara en festival av superlativ när det gäller hållbarhet och miljökompatibilitet, utan också en "familjefestival" i ordets rätta bemärkelse. För vissa, redan något äldre, deltagare är det också ett bra substitut för den tidigare familjefestivalen på Gaffenberg.

Och så ser jag redan fram emot morgondagens festival. Om någon har glömt att anmäla sig kan de kontakta mig idag.

kandidater

Det har länge funnits stater i EU som kan ha beviljats ​​kandidatstatus på egen begäran och efter en första granskning av regeringscheferna i de nuvarande EU-länderna.

Med gårdagens beslut från Europeiska rådet har vi nu följande kandidater: Albanien (2014), Moldavien (2022), Montenegro (2010), Nordmakedonien (2005), Serbien (2012), Turkiet (1999) och Ukraina (2022).

För flera år sedan signalerades Marocko officiellt att landet inte skulle bli en kandidat, Schweiz och Norge misslyckades på grund av sitt eget folks beslut, Island drog tillbaka sin ansökan och Storbritannien lämnade först nyligen EU. Georgien hade aldrig en chans till kandidatstatus.

Om man tittar på medlemsländerna Ungern, Polen, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien, Rumänien, Malta och (södra) Cypern, då måste man fråga sig vad det hela egentligen handlar om?

Officiellt, enligt EU-fördragen, kan vem som helst Europeiska Länder kan ansöka om medlemskap om de respekterar EU:s demokratiska värderingar och har åtagit sig att främja dem.

Mer specifikt kan ett land bara bli medlem om det uppfyller alla medlemskriterier:

  • politiska kriterier – det måste ha stabila institutioner som kan garantera demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter,
  • ekonomiska kriterier - Den måste ha en fungerande marknadsekonomi och kunna stå emot konkurrenstrycket och marknadskrafterna inom unionen,
  • juridiska kriterier - Den måste acceptera den nuvarande EU-lagstiftningen och dess genomförande i praktiken, särskilt de viktigaste målen för den politiska, ekonomiska och monetära unionen.

Om vi ​​verkligen tar dessa kriterier på allvar skulle vi behöva kasta ut mycket fler medlemsstater än vad som tidigare antagits.

Av denna anledning, och även med tanke på att det inte kommer att ske någon ytterligare fördjupning inom det nuvarande EU, vore det säkerligen bättre för världsfreden om vi inte bara tog med alla ovan nämnda stater utan även hela Nordafrika, bl.a. alla Medelhavsländer.

I gengäld skulle vi dock då behöva förhindra en "ekonomisk utjämning mellan staterna", en "skuldunion" eller ett medvetet försök att standardisera de sociala systemen.

Under dessa förutsättningar kan alla medlemsländer försöka stimulera varandra på fredlig väg och utforska eventuellt ytterligare samarbete.

Det är dock då mycket viktigt att ett ”kärneuropa” går samman i en europeisk federal stat så snabbt som möjligt, varvid senare medlemmar endast kan ansluta sig till förbundsstaten om de också fullt ut erkänner dess grundlag.


Fakta om EU

Jag skulle vilja hänvisa dig till en relevant Blogginlägg från 2005, som jag också uppdaterar då och då.

Du kan stödja den här bloggen på Patreon!

2 tankar om “24.6.02022"

    1. Tyvärr är detta fortfarande ett mycket stort problem inom EU. Väl där planeras bara en exit som Storbritannien.

      Den verkliga hävstången är dock finanserna, och det är här länder som Tyskland och Frankrike saboterar åtgärder som vidtagits av genuina fascister. Hur unionen och även SPD agerar i detta avseende nu ger en mycket djup insikt och har fått mig att skriva motsvarande blogginlägg under lång tid, mycket frustrerad.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.